Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (nr MZ 1379). Jak wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia, w oparciu o wyniki pilotażu realizowanego w okresie od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2021 r., wytypowano choroby, które należy objąć opieką koordynowaną w ramach POZ. Należą do nich: nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca, migotanie przedsionków, cukrzyca, astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP), niedoczynność tarczycy i guzki tarczycy.  

- Powyższe choroby są najczęstszymi chorobami przewlekłymi, które lekarze POZ diagnozują w trakcie udzielania świadczeń, jednakże czynnikiem utrudniającym postawienie pełnej diagnozy oraz udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych jest m.in. brak dostępności do badań diagnostycznych. W konsekwencji powodowało to konieczność kierowania pacjentów do lekarzy specjalistów udzielających świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) w celu zdiagnozowania problemu zdrowotnego i ustalenia dalszej terapii – czytamy w uzasadnieniu.

Czytaj również: Wycena świadczeń nie zadowala przychodni, a części pieniędzy nie dostaną wcale
 

Jakie zmiany wprowadza projekt?

Wprowadzenie świadczeń opieki koordynowanej w POZ oraz finansowanie tych świadczeń środkami z budżetu powierzonego ma na celu umożliwienie dostępu do badań diagnostycznych z zakresu kardiologii, diabetologii, chorób płuc, alergologii oraz endokrynologii; konsultacji specjalistycznych: kardiologa, diabetologa, chorób płuc, alergologa, endokrynologa; wizyt kompleksowych wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Opieki Medycznej; porad edukacyjnych prowadzonych przez pielęgniarki POZ oraz porad dietetycznych realizowanych przez dietetyków.

Projekt przewiduje dodanie i finansowanie w ramach budżetu powierzonego siedmiu grup badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych i porad.

Wśród badań biochemicznych i immunochemicznych wyróżniono antyTPO (przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej); antyTSHR (przeciwciała przeciw receptorom TSH); antyTG (przeciwciała przeciw tyreoglobulinie); albuminuria (stężenie albumin w moczu); UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu); BNP (NT-pro-BNP).

W diagnostyce ultrasonograficznej: USG Doppler tętnic szyjnych; USG Doppler naczyń kończyn dolnych oraz ECHO serca przezklatkowe. Natomiast w diagnostyce elektrofizjologicznej: EKG wysiłkowe (próba wysiłkowa EKG); Holter EKG 24, 48 i 72 godz. (24-48-72-godzinna rejestracja EKG); Holter RR (24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego).

Wśród badań dodanych z obszaru diagnostyki inwazyjnej znalazła się biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy (u dorosłych), a z obszaru diagnostyki czynnościowej: spirometria oraz spirometria z próbą rozkurczową.

Konsultacje będą obejmować konsultacje lekarza POZ z lekarzem specjalistą wybranej dziedziny (kardiologia, diabetologia, choroby płuc, alergologia, endokrynologia). Porady natomiast obejmować będą porady pacjenta z lekarzem specjalistą w takich samych dziedzinach, jakie znalazły się w konsultacjach lekarskich.

Rozporządzenie dodaje również Indywidualny Plan Opieki, poradę dietetyczną oraz edukacyjną.

- Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. Projekt rozporządzenia będzie miał wpływ na plan finansowy NFZ – zapewnia resort zdrowia w uzasadnieniu do projektu. Pokrycie kosztów w ramach budżetu NFZ nastąpi, jak wyjaśnił, z pozycji podstawowej opieki zdrowotnej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia.

Roczny koszt wprowadzanej zmiany wyniesie ok. 902,4 mln zł – podaje MZ w ocenie skutków regulacji. - Szacuje się, że łączny roczny wydatek na świadczenia opieki koordynowanej wyniesie ok.  777,7 mln zł, który zostanie zwiększony o koszty związane z wprowadzeniem koordynatora w opiece koordynowanej w wysokości ok. 124,7 mln zł. Przy kalkulacji wydatków na koordynatora przyjęto założenie, że 3,2 mln włączonych pacjentów do koordynacji w pierwszym roku odpowiada ok. 9,447 mln zadeklarowanej populacji w wieku 18+ - czytamy dalej. Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 października b.r.