Naprawę szpitali sfinansuje Fundusz Modernizacji i Poprawy Efektywności Szpitalnictwa

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Ministerstwo Zdrowia w najbliższych dniach ma przedstawić nowy projekt ustawy dotyczący modernizacji szpitalnictwa. Placówki nie zostaną podzielone na kategorie: A-D, ale na klasy I-IV. Plany naprawcze będą finansowane z Funduszu Modernizacji i Poprawy Efektywności Szpitalnictwa. Zmienić mają się także zasady kwalifikowania do sieci szpitali: włączane do sieci będą poszczególne profile.

30.09.2022

Dr Gałązka-Sobotka: Nie stać nas na nieefektywność w ochronie zdrowia

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Musimy zrozumieć, że zasoby w ochronie zdrowia są mocno okrojone, zatem efektywne gospodarowanie nimi jest naszą powinnością. W obecnych warunkach gospodarczych nie stać nas na utrzymywanie oddziałów szpitalnych, w których incydentalnie udziela się specjalistycznych świadczeń - mówi dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego.

29.09.2022

Minister daje szpitalom pieniądze na podwyżki, ale pod warunkiem restrukturyzacji

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Jest decyzja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, że do szpitali, które w związku z podwyżkami płac mają problem ze zbilansowaniem swojego budżetu, trafią dodatkowe pieniądze. W zamian szpitale, które do tej pory były w najtrudniejszej sytuacji opracują swoisty "plan naprawczy”, pozwalający bilansować się na przyszłość. Ministerstwo udzielenie pomocy już od września uzależnia od wyznaczenia głównych kierunków działań.

23.09.2022

Wsparcie dla psychiatrii dziecięcej z poślizgiem - rozstrzygnięcie konkursu dopiero w 2023 r.

Pacjent Finansowanie zdrowia

Ministerstwo Zdrowia nie zdążyło z opracowaniem zasad naboru wniosków do programu wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022-2023. Resort planuje ogłosić konkurs dopiero w listopadzie tego roku, a więc jego rozstrzygnięcie będzie możliwe najwcześniej w 2023 r. Dlatego konieczna jest zmiana uchwały i przesunięcie finansowania na przyszły rok.

22.09.2022

Analiza: Nakłady na zdrowie w 2023 r. będą niższe, bo zjada je inflacja

Finansowanie zdrowia

W ujęciu nominalnym wydatki na zdrowie zwiększają się, ale w praktyce nie nadążają za jeszcze szybciej rosnącym produktem krajowym brutto w cenach bieżących – tłumaczy Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP). W efekcie nakłady na ochronę zdrowia w porównaniu z PKB obniżą się w 2023 roku w stosunku do poprzedniego roku, niezależnie od tego, jaką przyjmiemy metodę liczenia wskaźnika wydatków.

18.09.2022

Koniec sporu wokół aneksów - będzie wypłata pieniędzy dla placówek POZ

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Placówki POZ należące do Porozumienia Zielonogórskiego otrzymają pieniądze na podwyżki dla pracowników oraz na realizację dodatkowych badań dla pacjentów w ramach budżetu powierzonego. Przedstawiciele tych placówek zgodzili się bowiem na zmianę terminu wypowiedzenia umowy z NFZ z 45 na 90 dni. Do tej pory blokowało to realizację aneksów do umów.

16.09.2022

Jędrzejczak: Tylko menedżerowie mogą przeprowadzić skuteczną i kompleksową reformę ochrony zdrowia

Finansowanie zdrowia Zarządzanie

Nie da się poprawić wydolności systemu opieki zdrowotnej próbując usprawnić osobno jego poszczególne elementy i w krótkim okresie. To system naczyń połączonych i na tym polega główny problem dla potencjalnych reformatorów. Moim zdaniem powinni nimi zostać eksperci od zarządzania - mówi dr Mariusz Jędrzejczak, były dyrektor szpitala wojewódzkiego w Zgierzu.

16.09.2022

Ubezpieczeni, ale bez dostępu do lekarza - bo żyją na wsi

Pacjent Finansowanie zdrowia

O lekarza na terenach wiejskich jest coraz trudniej. Przychodnie w małych miejscowościach nie chcą zapisywać kolejnych pacjentów, bo już dawno wyczerpały limity. Bez opieki zostają więc mieszkańcy wsi, w których ostatni lekarz albo odszedł na emeryturę, albo zmarł, a nie ma chętnych, by go zastąpić. Problem się pogłębia, bo na wsiach pracują przede wszystkim lekarze-emeryci, a zasypanie luki pokoleniowej zajmie lata.

13.09.2022

Prywatne przychodnie zadłużone, ale trochę mniej niż rok temu

Finansowanie zdrowia

Zadłużenie prywatnych placówek medycznych wynosi 162 mln zł – rok temu było to niemal 209 mln zł. Największe problemy finansowe dotykają specjalistycznych gabinetów lekarskich. Placówki te mają blisko 55 mln zł zaległości – podaje raport Krajowy Rejestr Długów. W opinii ekspertów, poziom zadłużenia może być zwiastunem kłopotów sektora prywatnego.  

11.09.2022

Pediatra pilnie poszukiwany, a zachęt do specjalizacji brak

Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

System ochrony zdrowia nie zabezpiecza dostatecznie potrzeb najmłodszych pacjentów. Będzie gorzej, bo brakuje kadr, a w najbliższych latach na emeryturę przejdzie blisko 3 tys. pediatrów. W tym czasie tę specjalizację skończy zaledwie 2,2 tys. lekarzy. Pediatria jest trudna, wymaga szerokiej wiedzy, zdolności interpersonalnych, konieczne jest więc wprowadzenie zachęt - mówią eksperci. 

10.09.2022

Pakulski: Rząd nie ma planu ratowania szpitali przed zapaścią

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Brakuje mi gwarancji rządowych, że podmioty medyczne nie będą objęte ograniczeniami dotyczącymi dostarczania energii w każdej postaci. Uważam niestety, że może do tego dojść. Dlatego grozi nam całkowita destabilizacja finansowa placówek ochrony zdrowia na skutek zbiegających się negatywnych czynników ekonomicznych, w tym galopującej inflacji.

09.09.2022

Drogie leki na choroby rzadkie mogą wypaść z refundacji

Pacjent Finansowanie zdrowia Farmacja

Minister zdrowia będzie musiał odmówić finansowania leku z budżetu państwa, jeśli koszt uzyskania roku życia dzięki terapii przekroczy około 240 tys. zł. To pomysł resortu, by zahamować „nieetyczne żądania cenowe koncernów farmaceutycznych”. Z danych NFZ wynika, że jeśli te przepisy wejdą w życie, z refundacji wypadnie sześć leków w sześciu programach lekowych.

08.09.2022

Więcej z kieszeni pacjenta, mniej z budżetu NFZ – nowy plan na refundację leków

Pacjent Finansowanie zdrowia Farmacja

Z puli leków refundowanych wypadnie część droższych zamienników i pacjenci będą musieli płacić za nie 100 proc. ceny – to tylko jedna z konsekwencji zmian proponowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Projekt krytykują organizacje pacjentów, a producenci leków, hurtownicy i aptekarze właśnie zaapelowali do ministra zdrowia o wstrzymanie prac nad nim.

07.09.2022

Będzie nowy regulamin płac dla pracowników Narodowego Instytutu Onkologii

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

W Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie odwołano operacje, ponieważ do pracy nie przyszły instrumentariuszki. Szef NIO prof. Jan Walewski zadeklarował, że jest w trakcie przygotowywania nowego regulaminu płacowego dla pracowników Instytutu. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapewnia z kolei, że monitoruje sytuację w tej placówce.

06.09.2022

Kryzys podwyżkowy narasta, a rząd łata przepisy o kwalifikacjach pielęgniarek

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Stanowiska kierownicze w szpitalach będą mogły zajmować wyłącznie pielęgniarki z wysokimi kwalifikacjami. W tym kierunku idą zmiany, nad którymi pracuje obecnie Ministerstwo Zdrowia we współpracy z organizacjami pielęgniarek. Dzięki doprecyzowaniu przepisów pielęgniarki i położne mają otrzymywać wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej ich wykształceniu. 

06.09.2022

Porozumienie Zielonogórskie zawiadamia UOKiK o monopolistycznych praktykach NFZ

Finansowanie zdrowia Zarządzanie

Porozumienie Zielonogórskie (PZ) zrzeszające przychodnie POZ złożyło zawiadomienie o podejrzeniu nadużywania przez NFZ pozycji dominującej w stosunku do świadczeniodawców do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Zdaniem zarządu federacji PZ, działania Funduszu grożą ryzykiem rozwiązania umów i brakiem dostępu pacjentów do świadczeń.

05.09.2022

Zero złotych - tyle w tym roku Fundusz Medyczny zainwestuje w szpitale

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Ogłoszony w styczniu konkurs na realizację projektów w szpitalach pediatrycznych nie został rozstrzygnięty. Nie ma z kolei jeszcze naboru projektów na modernizację podmiotów leczniczych. W sumie to 457 milionów złotych, które czekają na koncie Funduszu Medycznego. Wiadomo już, że w tym roku nie zostanie wydana ani złotówka z tej kwoty, co przyznał wiceminister zdrowia.

03.09.2022

Amalgamat znika z gabinetów, ale niekoniecznie z zębów pacjentów

Pacjent Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Lekarze dentyści nie będą już zakładać plomb amalgamatowych. Jednak o wymianie wypełnienia na białe, estetyczne będą decydować względy medyczne. Nie ma mowy o zastępowaniu "metalowych" plomb na życzenie pacjenta. Chodzi bowiem o wydatkowanie środków publicznych. Narodowy Fundusz Zdrowia szacuje, że odejście od amalgamatu będzie kosztować 21 mln zł.

01.09.2022

Król-Całkowska: Do wykonywania niszowych specjalności medycznych niezbędny będzie certyfikat

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Każda osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty może wykonywać zabiegi z zakresu na przykład tzw. medycyny estetycznej, o ile posiada odpowiednie umiejętności i doświadczenie. Jest jednak pytanie, gdzie lekarz powinien odbywać kursy lub szkolenia z tej dziedziny? Uzyskanie certyfikatu umiejętności zawodowej jest jednak niezbędne w tym przypadku.

01.09.2022

Resort zdrowia nie doszacował reformy leczenia pacjentów w POZ

Pacjent Finansowanie zdrowia

Koszt wprowadzenia dodatkowych badań i konsultacji do podstawowej opieki zdrowotnej będzie wyższy niż założyło Ministerstwo Zdrowia. Sygnały płynące od lekarzy POZ, że 900 mln zł na 3,2 mln pacjentów w budżecie powierzonym to za mało, potwierdził ekspert kliniczny w rekomendacji przygotowanej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Powody, które wymienia, to: powszechny kryzys kadrowy i wyceny badań poniżej cen rynkowych.

31.08.2022