WHO: zakazać e-papierosów w miejscach publicznych

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała we wtorek od dawna oczekiwany raport nt. elektronicznych papierosów, w którym wezwała do wprowadzenia zakazu korzystania z nich w zamkniętych miejscach...

26.08.2014

Sąd: śmierć aptekarza nie anuluje umowy z NFZ

Niektóre oddziały NFZ uznają bowiem błędnie, że umowa refundacyjna wygasa wraz ze śmiercią pierwotnego właściciela apteki. Orzecznictwo sądów wskazuje, że fundusz nie ma racji. Aptekarze postulują...

26.08.2014

Karetki mają być zwolnione z akcyzy

Szpitale i samorządy zaoszczędzą przy zakupie karetek pogotowia. Ministerstwo Finansów proponuje objąć zwolnieniem podatkowym zakup ambulansów.

26.08.2014

Więźniowie będą pracować w szpitalach

Wykonywanie przez skazanych prac m.in. poprawiających czystość i stan techniczny placówek leczniczych, przewiduje podpisane w poniedziałek porozumienie o współpracy Służby Więziennej z pomorskimi...

25.08.2014

Dyżury rezydentów na SOR tylko za ich zgodą

Dyżury medyczne w SOR, o ile nie są uwzględnione w programie specjalizacji, mogą być realizowane jedynie za zgodą zainteresowanego lekarza, z zachowaniem obowiązujących norm czasu pracy, pod...

25.08.2014

MZ ogłosiło zmiany w wykazie leków refundowanych

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego...

25.08.2014

Nowe wymogi dla ChPL leków zawierających karwedylol

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przekazał nowe informacje związane z bezpieczeństwem stosowania karwedylolu, dotyczące ciężkich...

25.08.2014

Samorząd przeszkoli młodych lekarzy z komunikacji

Naczelna Izba Lekarska przygotowuje ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy...

25.08.2014