Lekarz rodzinny nie oceni braku przeciwwskazań do sprawowania pieczy zastępczej
\\

Lekarze rodzinni do czasu wyjaśnienia kwestii przeciwwskazań do sprawowania pieczy zastępczej nie mają możliwości realizacji zapisów ustawowych, czyli wystawiania orzeczeń o braku przeciwwskazań do sprawowania pieczy zastępczej. Lekarze POZ mogą jedynie wystawiać zaświadczenie o ogólnym stanie zdrowia na podstawie posiadanej wiedzy i dokumentacji medycznej, co jest zgodne z zakresem kompetencji lekarza POZ. Tak twierdzi PPOZ, odnosząc się do zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, znowelizowanych od 1 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887).

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obowiązuje od 1 stycznia br. Zgodnie z jej brzmieniem, lekarz rodzinny na wniosek sądu ma obowiązek wystawienia orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia tej funkcji tym osobom, które ubiegają się o status rodzica zastępczego. Dokument taki niezbędny jest w sądzie, gdzie zapada ostateczna decyzja o przyznaniu prawa do adopcji i przekazaniu dziecka rodzinie zastępczej. Problem jednak potęguje fakt, że do dzisiaj lekarze nie dostali żadnej informacji z właściwych resortów, jakimi kryteriami powinien się kierować doktor, wydający zaświadczenie.

Lekarze rodzinni z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia już w czerwcu br. poruszali po raz pierwszy problem, pisząc o kuriozalnych zapisach znowelizowanego od tego roku prawa. Przepis art. 42 ust. 1 pkt 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887) jest bardzo ogólny, dlatego też zwrócili się do Ministra Zdrowia oraz do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o jego dookreślenie poprzez wskazanie katalogu przeciwwskazań zdrowotnych. Sprawę również przekazano do Rzecznika Praw Pacjentów i Rzecznika Praw Dziecka, oraz Konsultanta Krajowego Medycyny Rodzinnej.

Problemem tym zajęła się tylko Minister Krystyna Kozłowska, Rzecznik Prawa Pacjentów. Minister Zdrowia w swoim piśmie odmówił wskazania przeciwwskazań lub stworzenia takowego katalogu, opierając się jedynie na stanowisku kilku konsultantów krajowych. Natomiast Minister Pracy i Polityki Społecznej po kolejnej interwencji dopiero uznał za stosowne, aby zająć się tym tematem, ale niestety powielił tylko stanowisko Ministerstwa Zdrowia.

W tej sytuacji należy stwierdzić jednoznacznie, że skoro ministerstwa właściwe i konsultanci krajowi nie potrafią precyzyjnie określić przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, to tym bardziej nie można tego oczekiwać od żadnego lekarza, również lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Jak informuje PPOZ, będą podejmowane dalsze działania w tej sprawie, wskazujące na:

- konieczność określenia katalogu przeciwwskazań do sprawowania pieczy zastępczej, co umożliwi wydanie orzeczenia o braku przeciwwskazań i realizacje zapisów ustawy;

- konieczność zastanowienia się, na ile sprawowanie pieczy zastępczej jest formą pracy, a wystawiane orzeczenie kwalifikacją do określonego stanowiska pracy (w takiej sytuacji kierowanie tego zakresu do Medycyny Pracy, gdzie katalogi przeciwwskazań są standardem);

- lub na konieczność zmiany obecnych zapisów ustawy na wystawienie przez lekarzy tylko zaświadczenia o ogólnym stanie zdrowia.

Do momentu wyjaśnienia powyższych kwestii Lekarze rodzinni nie mają możliwości realizacji zapisów ustawowych, czyli wystawiania orzeczeń o braku przeciwwskazań do sprawowania pieczy zastępczej. Będą oni jedynie wystawiać zaświadczenie o ogólnym stanie zdrowia na podstawie posiadanej wiedzy i dokumentacji medycznej, co jest zgodne z zakresem kompetencji lekarza POZ.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.klr.pl, stan z dnia 1 października 2012 r.

\
Data publikacji: 1 października 2012 r.