PPOZ: Refundacja antybiotyków nie może zależeć od wyników badań dodatkowych
\\

Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia sprzeciwia się stosowaniu antybiotykoterapii w oparciu o wyniki np. posiewu, czy wymazu.

Lekarze rodzinni z PPOZ stoją na stanowisku, że wyznacznikiem zastosowania antybiotykoterapii u pacjenta powinien być, przede wszystkim, obraz kliniczny i aktualny stan jego zdrowia w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem lekarza, a refundacja antybiotyków nie może być uzależniona od wyników badań dodatkowych, takich jak posiew czy wymaz.

Jak argumentuje Porozumienie, „takie nieprzemyślane podejście do refundacji antybiotyków doprowadzi do tego, że lekarze rodzinni, których możliwość wykonania posiewów i wymazów jest niewielka, zostaną zmuszeni do kierowania pacjentów do leczenia szpitalnego, względnie do przepisywania antybiotyków ze 100% odpłatnością.

Tymczasem, jak uważa PPOZ, nie może być tak, że wykonywanie „badań dodatkowych lub badań uzupełniających” opóźnia interwencję lekarską, a nie wykonanie ich – naraża pacjenta na dodatkowe koszty.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.klr.pl, stan z dnia 13 sierpnia 2012 r.

\
Data publikacji: 13 sierpnia 2012 r.