Jak skutecznie promować aptekę zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi - 29.10.2012, Warszawa
\\

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu: Jak skutecznie promować aptekę zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi, które odbędzie się 29 października 2012 r. w Warszawie.

Program szkolenia:

1. Prawne podstawy zakazu reklamy aptek i jej działalności;

2. Definicja reklamy apteki - orzecznictwo;

3. Nazwa apteki jako jej reklama;

4. Programy lojalnościowe - spór w doktrynie, stanowisko organów nadzoru;

5. Listy cenowe w aptece i poza nią;

6. Gazetki i ulotki reklamowe;

7. Czasopisma prozdrowotne;

8. Wynajem powierzchni w aptece pod działania prozdrowotne lub reklamowe (dermokonsultacje, konsultacje na temat żywienia etc.);

9. Billboardy, banery i ogłoszenia poza apteką;

10. Reklama na witrynie apteki i w jej wnętrzu;

11. Promocje cenowe;

12. Ogłoszenia w wyszukiwarkach internetowych;

13. Sponsorowanie eventów;

14 Apteki internetowe - zakres dozwolonych informacji, odrębności w zakresie reklamy w stosunku do tradycyjnych aptek;

15. Dozwolone i zakazane formy reklamy produktów leczniczych w aptece;

16. Dozwolone i zakazane formy reklamy FSMP, suplementów i kosmetyków w aptece;

17. Sankcje za naruszenie zakazu reklamy apteki;

18. Podmioty odpowiedzialne za naruszenie zakazu reklamy apteki;

19. Organy właściwe do nałożenia sankcji za naruszenie zakazu aptek;

20. Pierwsze decyzje organów nadzoru w obowiązującym od 1 stycznia 2012 r. stanie prawnym;

21. Niedozwolona reklama apteki jako czyn nieuczciwej konkurencji - konsekwencje prawne;

22. Reklama apteki naruszająca zbiorowe interesy konsumentów - konsekwencje prawne;

23. Reklama aptek a reklama produktów leczniczych;

24. Zakaz zachęt z art. 49 ust. 3 ustawy o refundacji, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 4 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw;

25. Reklama produktów leczniczych;

26. Rabaty;

27. Promocje cenowe;

28. Reklama produktu leczniczego kierowana do profesjonalistów;

29. Odwiedzanie profesjonalistów przez przedstawicieli handlowych lub medycznych;

30. Dostarczaniu lekarzom próbek produktów leczniczych;

31. Sponsorowaniu spotkań promocyjnych dla profesjonalistów;

32. Sponsorowanie konferencji, zjazdów i kongresów naukowych dla profesjonalistów;

33. Gadżety;

34. Darowizny produktowe i pieniężne;

35. Konkursy;

36. Ogólne zasady reklamy środków spożywczych: suplementów diety i FSMP;

37. Zakaz wprowadzania w błąd;

38. Zakaz przypisywania właściwości leczenia i zapobiegania chorobom;

39. Szczególne zasady reklamy suplementów diety;

40. Szczególne zasady reklamy FSMP;

41. Reklama FSMP refundowanych.

Więcej informacji: www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40184641__PZTA_0D.html

Pełna oferta szkoleń dostępna jest na stronie: www.szkolenia.ABC.com.pl.

\
Data publikacji: 26 października 2012 r.