Prezydent Częstochowy nagrodzi za znaczącą działalność w ochronie zdrowia
\\

Osoby związane z działalnością na rzecz praw pacjenta mogą ubiegać się o Nagrodę Prezydenta Miasta, za działalność w ochronie zdrowia na rzecz pacjenta.

Do 15 września 2012 r. można składać wnioski kandydatów do nagrody im. dr. Władysława Biegańskiego za wybitną i znaczącą działalność w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta.

Kandydatury do Nagrody Prezydenta Miasta mogą zgłaszać m.in. częstochowscy radni, kierownicy częstochowskich placówek służby zdrowia, pracownicy zatrudnieni w placówkach służby zdrowia (w grupie – co najmniej 15 osób lub w przypadku małych placówek min. 50% załogi), stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje działające na rzecz służby zdrowia oraz pacjenci – w grupie minimum 15 osób.

Typując kandydatów do Nagrody Prezydenta Miasta należy uwzględnić następujące kryteria: pozytywne relacje kandydata z pacjentami i współpracownikami, postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej, stopień zaangażowania w podejmowaniu inicjatyw własnych w działalności na rzecz służby zdrowia, umiejętność niesienia pomocy ludziom potrzebującym, profesjonalizm, działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego oraz osiągnięcia na polu naukowym.

Zgodnie z regulaminem przyznawania Nagród Prezydenta Miasta Częstochowy przy wyborze kandydatów do Nagrody uwzględnia się osoby czynne zawodowo i zatrudnione w placówkach służby zdrowia na terenie miasta Częstochowy lub czynnie działające w organizacjach funkcjonujących w obszarze ochrony zdrowia, w tym wolontariusze.

Więcej na ten temat na stronie: www.czestochowa.pl.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.czestochowa.pl, stan z dnia 17 sierpnia 2012 r.

\
Data publikacji: 17 sierpnia 2012 r.