Zatwierdzono plan finansowy NFZ na 2013 rok
\\

14 sierpnia 2012 r., Ministrowie: Zdrowia – Bartosz Arłukowicz oraz Finansów – Jacek Rostowski, zatwierdzili Plan Finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na przyszły rok.

Jak wynika z planu finansowego na 2013 rok, na świadczenia zdrowotne NFZ planuje wydać 62,97 mld zł. Ta kwota nie obejmuje jednak kosztów realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego, które mają wynieść 1,84 mld zł.

Wśród świadczeń zdrowotnych najwięcej ma kosztować leczenie szpitalne (27,24 mld zł). Na drugim miejscu plasuje się refundacja cen leków, która kosztować będzie 8,29 mld zł. Na podstawową opiekę zdrowotną NFZ wyda 7,63 mld zł, natomiast na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną – 5,09 mld zł. W dalszej kolejności Fundusz wymienia rezerwę na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych (3,48 mld zł).

Inne części budżetu to:

- opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – 2,03 mld zł;

- rehabilitacja lecznicza – 1,93 mld zł;

- leczenie stomatologiczne – 1,77 mld zł;

- świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie – 1,54 mld zł;

- świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej – 1,04 mld zł.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 22 sierpnia 2012 r.

\
Data publikacji: 22 sierpnia 2012 r.