OZZL domaga się wycofania bezpodstawnych oskarżeń Ministra Zdrowia wobec Związku
\\

Oskarżenia MZ wobec OZZL są bezpodstawne, zatem Bartosz Arłukowicz powinien odwołać je publicznie. Tego domaga się Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

Zarząd Krajowy OZZL wysłał do Ministra Arłukowicza list w sprawie jego bezpodstawnych oskrażeń wobec Związku. Sprawa dotyczy wywiadu dotyczącego m. in. konfliktu między lekarzami a Rządem w sprawie wypisywania recept refundowanych. W rozmowie, jaka ukazała się w magazynie Gazety Wyborczej z 21-22 lipca br. Minister powiedział m.in., że „lekarskie związki zawodowe dążyły do zniesienia jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje mające wpływ na zdrowie i życie pacjenta”. Jako, że w w/w konflikcie, z nielicznych „lekarskich związków zawodowych” działających w Polsce zaangażowany był jedynie największy z nich – OZZL, jest oczywiste, że oskarżenia MZ dotyczyły właśnie tej organizacji.

Zdaniem OZZL, te oskarżenia są zupełnie bezpodstawne i szkalujące dobre imię zarówno Związku, jak i jego działaczy, gdyż „nigdy w żadnych wypowiedziach publicznych i prywatnych, ani w żadnych dokumentach, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy (podobnie zresztą jak i inne „lekarskie związki zawodowe” w Polsce) nie dążył do zniesienia odpowiedzialności lekarzy za decyzje mające wpływ na zdrowie i życie pacjenta”. Przeciwnie, OZZL uważał i uważa, że lekarze powinni odpowiadać za wypisywane recepty merytorycznie, a nie „za błędy o charakterze administracyjnym, literowym, biurokratycznym”, itp.

Jak podsumowuje Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, „ponieważ bezpodstawne, publiczne oskarżenia MZ wobec OZZL podważyły w sposób oczywisty zaufanie nie tylko do związku zawodowego, ale także do poszczególnych lekarzy i zawodu lekarza jako takiego, co łamie podstawową zasadę kodeksu etyki lekarskiej”, Związek wzywa Ministra Arłukowicza do publicznego odwołania przedstawionych wyżej oskarżeń w terminie do 15 września br.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.ozzl.org.pl, stan z dnia 20 sierpnia 2012 r.

\
Data publikacji: 20 sierpnia 2012 r.