RPD pyta, czy prywatyzacja nie zagrozi funkcjonowaniu sanatoriów i uzdrowisk
\\

Rzecznik Praw Dziecka ponownie wystąpił w sprawie niezbędnej liczby sanatoriów i uzdrowisk koniecznej dla potrzeb zdrowotnych populacji wieku rozwojowego.

7 sierpnia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po raz kolejny zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie lecznictwa sanatoryjnego i uzdrowiskowego dla dzieci i młodzieży. W wystąpieniu Marek Michalak zwrócił uwagę, że brak jest badań określających niezbędną liczbę sanatoriów i uzdrowisk w związku z rozpoznanymi potrzebami zdrowotnymi populacji wieku rozwojowego, a rozwiązywanie problemów z tym związanych ma nadal charakter szczegółowych działań resortowych, nie przekładających się na ich kompleksowe podjęcie.

Rzecznik Praw Dziecka wskazał, że wciąż istnieje zapotrzebowanie na leczenie sanatoryjne oraz uzdrowiskowe dzieci i młodzieży, a jego skuteczność potwierdzona została opiniami specjalistów. Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia o zbadanie, czy zaplanowany proces prywatyzacji nie zagraża dalszemu funkcjonowaniu sanatoriów i uzdrowisk oraz rozważenie podjęcia działań służących efektywniejszemu wykorzystaniu istniejącej już bazy.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.brpd.gov.pl, stan z dnia 8 sierpnia 2012 r.

\
Data publikacji: 8 sierpnia 2012 r.