NRL: Trzeba ustalić jasne ramy funkcjonowania procedury „Niebieska Karta”
\\

Procedura „Niebieska Karta” jest potrzebna, ale trzeba doprecyzować konkretne zasady jej funkcjonowania. Tak uważa Naczelna Rada Lekarska, podkreślając, że brak jasnych reguł w tym zakresie może spowodować poważne utrudnienia w funkcjonowaniu ww. procedury.

10 sierpnia br. Prezes NRL Maciej Hamankiewicz odpowiedział na list Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka z 27 lipca br., dotyczący prawnego obowiązku wszczynania przez lekarzy procedury „Niebieska Karta” w każdym przypadku ujawnienia przemocy w rodzinie.

Prezes Hamankiewicz zaznaczył, że środowisko lekarskie dostrzega problem konieczności przeciwdziałania przemocy stosowanej zarówno wobec najmłodszych pacjentów, jak i wśród dorosłych. Zapewnił on Rzecznika, że każdy lekarz i lekarz dentysta poczuwa się do obowiązku pomocy bitym dzieciom, a samorząd lekarski wielokrotnie przypominał o problemie stwierdzania aktów przemocy m.in. na konferencjach poświęconych tym zagadnieniom, w których uczestniczyli lekarze różnych specjalności.

Jak powiedział Hamankiewicz, „nie można podważyć zasadności powstania procedury „Niebieska Karta”, gdyż każda aktywność mająca na celu ujednolicenie działań instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie zasługuje na uznanie”. Jednak z przykrością należy stwierdzić, że nie jest to procedura uporządkowana w kontekście nowego zadania dla lekarza w czasie przeznaczonym na leczenie. Procedura „Niebieska Karta” nakłada na lekarzy bardzo czasochłonne obowiązki, a dokładanie nowych obowiązków – nawet najbardziej szlachetnych i w pełni uzasadnionych – musi być także w pełni przemyślane. Nie jest bowiem jasno określone, czy „pomoc np. pobitemu dziecku powinna zostać udzielona poza kolejnością przyjmowania innych, oczekujących pacjentów, którym należy się pomoc”, czy też lekarz ma nakazać czekać poszkodowanemu dziecku i wykonywać obdukcję poza godzinami przeznaczonymi na udzielanie świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Prośby o uregulowanie tej kwestii były już kierowane do Narodowego Funduszu Zdrowia, niestety, do chwili obecnej nie została wyjaśniona kwestia finansowania pracy lekarza wykonywana w ramach procedury. W związku z tym Prezes NRL, mając na uwadze zaangażowanie RPD w dobro dzieci, zwraca się do z ogromną prośbą o podjęcie przez dalszych działań, mających na celu doprecyzowanie procedury „Niebieska Karta” w wyżej wymienionym zakresie i wsparcie stanowiska samorządu.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.nil.org.pl, stan z dnia 13 sierpnia 2012 r.

\
Data publikacji: 13 sierpnia 2012 r.