Małpia ospa jest już w Polsce oficjalnie chorobą zakaźną

Opieka zdrowotna

Jeśli ktoś w Polsce miał styczność z wirusem małpiej ospy lub zachorował, nie może być obowiązkowo objęty hospitalizacją, izolacją czy kwarantanną. Wywołana nim choroba nie figuruje bowiem w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. By to zmienić minister zdrowia wydał rozporządzenia, które sprawią, że zarażeni będą pod kontrolą.

31.05.2022

Lekarz rodzinny zleci więcej badań

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Ministerstwo Zdrowia przygotowało już projekt rozporządzenia określającego dodatkowe badania, które będzie można wykonać w przychodni rodzinnej. Wśród nich jest m.in. kwas foliowy, witamina B12, a także diagnostyka w kierunku Helicobakter Pylori. Te badania będą wykonywanie z budżetu powierzonego dla podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej.

30.05.2022

Fundusz Pracy sfinansuje naukę polskiego lekarzom i pielęgniarkom z Ukrainy

Zawody medyczne Ukraina

Okręgowe izby lekarskie oraz pielęgniarek i położnych będą mogły otrzymać dofinansowanie do szkoleń z języka polskiego dla obywateli z Ukrainy. Wyniesie ono 3 tys. zł dla lekarza lub pielęgniarki za jedno szkolenie. To krok w dobrym kierunku, ale dyrektorzy szpitali zwracają uwagę, że potrzebują jeszcze wsparcia w zatrudnianiu osób zza wschodniej granicy, do czasu uzyskania przez nie prawa wykonywania zawodu w Polsce.

30.05.2022

Będzie nowy zakres zewnętrznych audytów klinicznych radiologii i medycyny nuklearnej

Zarządzanie

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji projekt nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu audytów klinicznych wewnętrznych oraz audytów klinicznych zewnętrznych oraz wzoru raportów z ich przeprowadzenia. Chodzi o audyty w zakresie rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, radioterapii, medycyny nuklearnej.

27.05.2022

Nowe przepisy mają zapewnić lekarzy i pielęgniarki w domach pomocy społecznej

Pomoc społeczna Zawody medyczne

W ciągu dwóch tygodni projekt przepisów, które umożliwią domom pomocy społecznej jako podmiotom leczniczym udzielanie świadczeń zdrowotnych swoim mieszkańcom, ma być przedstawiony kierownictwu resortu rodziny. Problem jest palący, bo mają być uregulowane zasady udzielania pomocy lekarskiej oraz status pielęgniarek zatrudnionych w DPS-ach.

27.05.2022

Numer zlecenia wciąż wystarczy, by kupić refundowany wyrób medyczny

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Przepis, który umożliwia zakup refundowanych wyrobów medycznych bez konieczności pokazania papierowego zlecenia, będzie przedłużony. Jak ustaliło Prawo.pl, na razie do końca sierpnia, ale także dłużej, jeśli Ministerstwo Zdrowia uzna to za konieczne. Zgodnie z obecnymi przepisami sam numer zlecenia i numer PESEL uprawnia do zakupów pieluchomajtki, ortezy, czy sensoru do pomiaru glukozy.

27.05.2022

Minister zwiększy uprawnienia ratowników medycznych

Zawody medyczne

Ministerstwo Zdrowia chce zwiększyć zakres czynności samodzielnie wykonanych przez ratowników medycznych. Będą mogli przeprowadzić intubację dotchawiczą z użyciem środków zwiotczających, badanie USG, cewnikowanie pęcherza moczowego oraz wykonywanie drobnych zabiegów chirurgicznych.

26.05.2022

Zawody zaufania publicznego obawiają się rozbicia swoich samorządów

Zawody medyczne

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności przepisów dotyczących przynależności do izb adwokackich i radcowskich to zagrożenie - także dla samorządu lekarzy i ich pacjentów. Jeśli Trybunał przyzna rację posłom Solidarnej Polski, mogą powstać nowe izby medyków, np. przeciwników szczepień przeciwko Covid-19. Podobny los może spotkać blisko 20 pozostałych zawodów zaufania publicznego.

26.05.2022

NFZ sfinansuje cyberbezpieczeństwo tylko wybranym - przychodnie muszą radzić sobie same

Nowe technologie Finansowanie zdrowia RODO

Szpitale, uzdrowiska, przychodnie rehabilitacyjne i oferujące opiekę psychiatryczną oraz leczące uzależnienia mogą otrzymać z Narodowego Funduszu Zdrowia od 300 tys. zł do 900 tys. zł na podniesienie bezpieczeństwa systemów informatycznych. Eksperci wskazują jednak, że wsparcia potrzebują także inne podmioty.

25.05.2022

Rusza nowa specjalizacja medyczna - już tylko tydzień na złożenie wniosku

Zawody medyczne

W tym roku po raz pierwszy można starać się o kwalifikację na nową specjalizację - chirurgiczna asysta lekarza. Wnioski są przyjmowane tylko do 31 maja. Ministerstwo Zdrowia zachęca do ich składania, a mogą to zrobić osoby m.in. po pielęgniarstwie, fizjoterapii, ratownictwie medycznym. Ci, którzy załapią się na pilotażowe szkolenie, otrzymają 5800 zł miesięcznie.

24.05.2022

Młodzi farmaceuci nie chcą pracować w aptekach

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne

Przyszli farmaceuci o swoich planach zawodowych myślą już w trakcie studiów. I wolą odbyć staż m.in. w firmie farmaceutycznej czy kosmetycznej niż w aptece. Absolwenci farmacji nie garną się więc do pracy w aptece. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez koncern farmacutyczny Gedeon Richter.

24.05.2022

OZZL na Mazowszu z nowym przewodniczącym

Zawody medyczne

Joachim Budny został nowym przewodniczącym Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy na Mazowszu. Zastąpił ustępującą z tej funkcji Agnieszkę Serwan-Hałabuz. Swoją kadencję pełnić będzie przez okres dwóch lat. Nowy przewodniczący od kilku lat jest zaangażowany także w działalność Porozumienia Rezydentów, a także Porozumienia Zawodów Medycznych.

23.05.2022

Lekarze nie chcą odpowiadać karnie za błędy. Muszą przekonać do tego ministra sprawiedliwości

Prawo karne Zawody medyczne

Lekarze nie chcą ponosić odpowiedzialności karnej za błędy medyczne, bo do wielu z nich dochodzi przez złą organizację systemu ochrony zdrowia. Tymczasem kierowane przez Zbigniewa Ziobro Ministerstwo Sprawiedliwości chce zaostrzać kary i nie zgadza się nawet na zwolnienie z nich sygnalistów zgłaszających zdarzenia niepożądane. Jest jednak odosobnione w swoim stanowisku.

23.05.2022

Przychodnie specjalistyczne kupią leki w hurtowniach, a stomatolodzy - znieczulenie

Farmacja

W sobotę 21 maja wchodzi w życie nowe rozporządzenie w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych wraz z nowelizacją. Za ich sprawą przychodnie specjalistyczne będą mogły robić pełne zakupy w hurtowniach farmaceutycznych, ale przede wszystkim stomatolodzy zakupią znieczulenie.

21.05.2022

Prezydent podpisał ustawę o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Prezydent podpisał ustawę o powołaniu Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej, która zakładała rezygnację z wynagrodzenia za stan gotowości członków ZPHM. Ma to być grupa złożona z 60 specjalistów medycznych i innych niezbędnych do prowadzenia akcji ratunkowej oraz udzielania wsparcia humanitarnego poza terytorium Polski.

20.05.2022

Rejestr ciąż prawie gotowy i może być brzemienny w skutkach

Opieka zdrowotna RODO

Pod rozporządzeniem wprowadzającym rejestr ciąż brakuje już tylko podpisu ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Jeśli go złoży, powstanie narzędzie, które z medycznego punktu widzenia będzie niedoskonałe, a w kontekście "aborcyjnego" orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego - niebezpieczne. Tyle że resort zdrowia nie dostrzega żadnego z tych problemów.

20.05.2022

Niemiecki TK: Obowiązek szczepień medyków zgodny z Konstytucją

Zawody medyczne Koronawirus Koronawirus szczepienia

Niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe odrzucił skargę pracowników ochrony zdrowia w sprawie niekonstytucyjności obowiązku szczepienia przeciw Covid-19. Uznał, że nie narusza on wolności zawodowej, bo jego celem jest ochrona osób o obniżonej odporności przed zarażeniem, a interesy skarżących pracujących w służbie zdrowia muszą ostatecznie zejść na drugi plan.

19.05.2022

Prezydencki projekt o asystencji osobistej w kontrze do reformy systemu orzekania

Pomoc społeczna Opieka zdrowotna

Kluczowa dla wprowadzenia na stałe usług asystenckich jest pilna reforma orzecznictwa o niepełnosprawności oraz zniesienie lub istotna modyfikacja instytucji ubezwłasnowolnienia. Tymczasem przedstawione przez prezydenta założenia projektu ustawy o asystencji osobistej nie ujmują kwestii istotnych dla osób z niepełnosprawnościami. Tak uważa prof. Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich.

19.05.2022

Na Podlasiu nowy konsultant wojewódzki w dziedzinie intensywnej terapii

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski powołał nowego konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie intensywnej terapii – została nim prof. Agnieszka Tycińska. Nowa konsultant jest zastępcą kierownika Kliniki Kardiologii USK oraz kierownika Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Swoją funkcję będzie pełniła przez 5 lat.

19.05.2022

Kontrowersyjna opłata za wydanie leku w święto

Farmacja

Przepisy o pracy aptek w nocy i święta od lat budzą kontrowersje. I nie chodzi tylko o to, że farmaceuci protestują, bo mają obowiązek dyżurować, choć nie dostają za to ani złotówki od samorządów lub z budżetu państwa. Bywa, że pacjenci płacą za wydanie leku w niedzielę, choć nie powinni, a nie ponoszą dodatkowego kosztu, gdy kupują np. kosmetyki. Problemem jest też nieprecyzyjne prawo.

19.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski