Agencja zbierze dane o zarobkach lekarzy, ale nie wiadomo, czy wszystkich

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Wrócił spór o obowiązek raportowania o wysokości wynagrodzeń personelu medycznego. Rządowa agencja, zgodnie ze znowelizowaną przez Sejm ustawą, ma zbierać szczegółowe informacje o wynagrodzeniach pracowników ochrony zdrowia. Senat natomiast chce wyłączenia danych o zarobkach osób świadczących usługi na podstawie umowy cywilno-prawnej i podwykonawców.

10.06.2022

Nowy przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych

Prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, został nowym przewodniczącym Rady Głównej Instytutów Badawczych. Dotychczas profesor był wiceprzewodniczącym Rady. W głosowaniu dostał jednogłośne poparcie.

09.06.2022

Będzie przepis i pieniądze na ratowników medycznych na motorach

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Motocykle nie funkcjonują oficjalnie w systemie ratownictwa medycznego, a co za tym idzie nie ma środków na ich finansowanie. Ministerstwo Zdrowia chce to zmienić z korzyścią dla bezpieczeństwa. W zakorkowanym mieście do rannego często najszybciej ma bowiem szanse dotrzeć właśnie ratownik na motorze.

09.06.2022

Opłaty za wydanie krwi pójdą do góry

Finansowanie zdrowia

Konieczność zwiększenia wynagrodzeń, wzrost cen energii elektrycznej, cieplnej, gazu a także kosztów utylizacji odpadów medycznych i inflacja - to powody, dla których Ministerstwo Zdrowia planuje podnieść opłaty za wydanie podmiotom leczniczym krwi i jej składników. Ze środków pochodzących z tych opłat między innymi finansowana jest działalność Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

08.06.2022

Resort zdrowia przyznał dodatkowe miejsca rezydenckie

Zawody medyczne

Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat dotyczący liczby dodatkowych miejsc rezydenckich przyznanych po postępowaniu kwalifikacyjnym na specjalizacje lekarskie i lekarsko-dentystyczne przeprowadzone wiosną 2022 roku. Są to dodatkowe 373 miejsca, a łącznie w wiosennym postępowaniu kwalifikacyjnym zostało zakwalifikowanych 1028 lekarzy i lekarzy dentystów.

08.06.2022

Dentysta wpisze ciążę do rejestru? Lekarze boją się niejasnych przepisów

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Informacje o ciąży będzie wpisywał do rejestru zdarzeń medycznych lekarz na podstawie przeprowadzonego badania – twierdzi resort zdrowia. I przekonuje, podobnie jak część lekarzy, że nie ma mowy o nowych obowiązkach w tym zakresie dla lekarzy dentystów czy radiologów. Jednak według części środowiska taka interpretacja nowego rozporządzenia nie jest oczywista.

08.06.2022

Ukraińcy z wojenną traumą dostaną psychologiczne wsparcie

Pacjent Opieka zdrowotna Ukraina

W ramach programu pilotażowego powstaną ośrodki, w których Ukraińcy i ich rodziny doświadczający negatywnych dla zdrowia psychicznego skutków wojny, otrzymają pomoc. Będzie to około 200 tys. pacjentów, u których zdiagnozowano reakcję na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne. Pilotaż ma kosztować 18,75 mln zł.

07.06.2022

Medycyna ma być bardziej praktyczna, ale uczyć będą studenci

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne

Ministerstwo Zdrowia chce połączyć ogień z wodą. Z jednej strony chce, aby studia medyczne stały się bardziej praktyczne, z drugiej planuje, by studenci szóstego roku uczyli swoich młodszych kolegów. Liczba studentów na kierunkach lekarskich rośnie, i brakuje kadry, którą mają uzupełnić młodsi koledzy. Ale brakuje też miejsc w szpitalach, w których studenci mogliby zdobywać wiedzę.

07.06.2022

Współpraca wyspecjalizowanych ośrodków ma być przyszłością onkologii

Opieka zdrowotna

Przyszłością onkologii są wyspecjalizowane ośrodki, zapewniające pacjentom kompleksową opiekę i dostęp do nowoczesnych metod leczenia chorób nowotworowych. Konieczna jest ścisła współpraca wiodących, wielospecjalistycznych jednostek. Ważnym wyzwaniem jest nie tylko dobra organizacja i zarządzanie procesem terapii, ale także profilaktyka, edukacja pacjentów i sprawny system badań przesiewowych - wskazują specjaliści.

06.06.2022

W razie zagrożenia apteka wyda płyn Lugola, ale nie wiadomo, kto jej za to zapłaci

Pacjent Opieka zdrowotna Farmacja

Każdy obywatel ma mieć szybki dostęp do jodku potasu w sytuacji skażenia promieniotwórczego, a także do innych leków i wyrobów medycznych w sytuacji kryzysowej. Dlatego Ministerstwo Zdrowia przyznało nowe uprawnienia aptekom. System nie zadziała jednak bez opracowanego wcześniej, sprawnego systemu dystrybucji – przestrzegają eksperci.

06.06.2022

Obowiązek szczepienia ukraińskich dzieci tylko na papierze

Opieka zdrowotna Ukraina

Z każdym dniem rośnie liczba uchodźców z Ukrainy, szczególnie dzieci, którzy podlegają w Polsce obowiązkowi szczepień, m.in. na odrę, gruźlicę czy polio. Nie ma jednak narzędzi, by go egzekwować. Nie wchodzą w grę miękkie działania, jak wysyłanie indywidualnych powiadomień o konieczności szczepień, bo przychodnie POZ nie mają w swoich rejestrach danych dzieci z Ukrainy.

03.06.2022

Medyczna genetyka molekularna – będzie nowa specjalizacja

Zawody medyczne

Do systemu opieki zdrowotnej ma trafić wysoko wyspecjalizowana kadra medyczna przygotowana do pracy laboratoriach genetycznych. Ministerstwo Zdrowia skierowało właśnie do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia, które ma wprowadzić nową dziedzinę szkolenia specjalizacyjnego.

02.06.2022

Lekarze chcą zmian w egzaminie specjalizacyjnym

Zawody medyczne

Naczelna Izba Lekarska proponuje, aby pytania na pisemnym Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym były wystandaryzowane. Domaga się też zwolnienia z egzaminu ustnego lekarzy, którzy uzyskali z testu ocenę bardzo dobrą lub dobrą. Według samorządu lekarskiego przyspieszyłoby to wchodzenie młodych adeptów do zawodu i pozwoliło zachować ciągłość pokoleniową.

02.06.2022

Wcześniaki będą pod długofalową opieką specjalistów

Pacjent Opieka zdrowotna

Rozwój noworodków, które opuszczą oddziały intensywnej terapii, będzie nadzorowany przez lekarzy specjalistów. Ministerstwo Zdrowia przygotowało właśnie pilotażowy program, który obejmie opieką dzieci urodzone przed 33. tygodniem ciąży i ze skrajnie niską masą urodzeniową. W pilotażu weźmie udział osiem placówek medycznych.

01.06.2022

NIK ostro skrytykował system nadzoru nad lekami

Farmacja

Proces rejestracji produktów leczniczych trwa zbyt długo, opóźnienia wynoszą nawet 3 lata. To efekt braków kadrowych. Zdarza się jednak, że pewne leki są dopuszczane zbyt szybko, przez co mogli ucierpieć pacjenci chorzy na Covid-19. To główne wnioski z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli. Izba ma tez zastrzeżenia do działalności Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

01.06.2022

Wiele trzeba poprawić w leczeniu dzieci

Opieka zdrowotna Zarządzanie

Konieczne jest nowe podejście do leczenia dzieci. Stały problem stanowi brak oddzielnych dla nich szpitalnych oddziałów ratunkowych. Mali pacjenci powinni mieć dostęp do pełnej diagnostyki i kompleksowej opieki specjalistów różnych dziedzin w jednym miejscu. Przykładowo na Dolnym Śląsku działa 39 oddziałów pediatrycznych, ale spora ilość miejsc nie przekłada się jednak wprost na jakość opieki pediatrycznej.

01.06.2022

Dodatki covidowe - błędy ministra, dyrektorzy szpitali boją się odpowiedzialności

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne Koronawirus

Po opublikowaniu wstępnych wyników kontroli NIK w sprawie przyznawania dodatków covidowych, w mediach społecznościowych wylał się hejt na lekarzy. Tyle że oni mają niewiele wspólnego z nieprawidłowościami. Z wystąpień Najwyższej Izby Kontroli wynika, że winę ponosi minister zdrowia, który wydał nieprecyzyjne polecenie. Jego konsekwencji obawiają się jednak szefowie szpitali.

01.06.2022

NIK: Drogi sprzęt medyczny marnuje się w szpitalach

Finansowanie zdrowia

Szpitale nie wykorzystują nowoczesnego sprzętu medycznego, bo źle planują zakupy, brakuje im kadry, ale także nie mają umów z NFZ lub koszty użycia przekraczają kwoty, jakie wypłaca Fundusz. To główne tezy z raportu Najwyższej Izby Kontroli, która sprawdziła 17 podmiotów leczniczych mających nas stanie 307 wysokospecjalistycznych urządzeń o wartości ponad 1 mld zł. MZ jednak nie widzi problemu.

31.05.2022

Małpia ospa jest już w Polsce oficjalnie chorobą zakaźną

Opieka zdrowotna

Jeśli ktoś w Polsce miał styczność z wirusem małpiej ospy lub zachorował, nie może być obowiązkowo objęty hospitalizacją, izolacją czy kwarantanną. Wywołana nim choroba nie figuruje bowiem w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. By to zmienić minister zdrowia wydał rozporządzenia, które sprawią, że zarażeni będą pod kontrolą.

31.05.2022

Lekarz rodzinny zleci więcej badań

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Ministerstwo Zdrowia przygotowało już projekt rozporządzenia określającego dodatkowe badania, które będzie można wykonać w przychodni rodzinnej. Wśród nich jest m.in. kwas foliowy, witamina B12, a także diagnostyka w kierunku Helicobakter Pylori. Te badania będą wykonywanie z budżetu powierzonego dla podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej.

30.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski