NFZ znalazł pieniądze na podwyżki płac w podatku cukrowym

Finansowanie zdrowia

Wpływy z opłat ze sprzedaży słodkich napojów i alkoholu w butelkach do 300 ml, czyli tzw. małpek, są ponad dwa razy wyższe niż szacowane i wyniosą 2,1 mld zł. To kwota w budżecie NFZ na 2022 r. wystarczająca, by zapewnić szeroki dostęp do terapii i świadczeń chorym na cukrzycę. Jednak nadwyżka nie zostanie wydana bezpośrednio na ten cel. Pokryje bowiem część wydatków na podwyżki płac minimalnych w ochronie zdrowia.

07.07.2022

Rozporządzenie wchodzi w życie, ale obowiązku rejestracji ciąż jeszcze nie ma

Dopiero od 1 października personel medyczny będzie miał obowiązek wprowadzać do Systemu Informacji Medycznej (SIM) dane pacjentów dotyczące alergii, grupy krwi, ciąży i implantowanych wyrobów medycznych, czyli m.in. wkładek wewnątrzmacicznych. Zgodnie z rozporządzeniem, które wchodzi dziś w życie, do 30 września wpisywanie dodatkowych danych do SIM jest fakultatywne.

06.07.2022

Po pandemii NFZ ma nadwyżkę, a dług zdrowotny rośnie

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Zamykają się kolejne poradnie specjalistyczne i oddziały szpitalne, co tylko potęguje problemy z dostępem pacjentów do świadczeń. O 2 mln mniej osób skorzystało z leczenia w szpitalu, a 1,5 mln mniej ze świadczeń specjalistycznych w porównaniu do czasu sprzed pandemii – wynika ze sprawozdania z działalności NFZ w 2021 r., do którego dotarło Prawo.pl. Jednocześnie budżet Funduszu jest w dobrej kondycji.

06.07.2022

O założenie plomby za publiczne pieniądze będzie coraz trudniej

Opieka zdrowotna

Topnieje liczba gabinetów stomatologicznych, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Tylko w ciągu dwóch ostatnich lat ubyło ponad 11 proc. świadczeniodawców. Problemem jest zbyt niska wycena świadczeń. Widać to na przykładzie plomb z amalgamatu. Ministerstwo Zdrowia ma ambitne plany i chce przestać finansować wypełnienia z tego materiału, ale nie proponuje odpowiednio wysokiej ceny usuwania trujących substancji.

05.07.2022

Pacjent w nocy i w święta jak gorący kartofel

Pacjent Opieka zdrowotna

Lekarze rodzinni nie chcą powrotu do organizowania nocnej i świątecznej opieki lekarskiej, a takie propozycje przedstawiła rada do spraw Covid-19 działająca przy premierze. Jednak obecny system też nie działa dobrze. Pacjenci nawet z lekką gorączką przychodzą na SOR, a kolejki tworzą się jeszcze przed godziną 18 – mówią lekarze.

04.07.2022

Szpitale wciąż ograniczają odwiedziny, mimo że epidemii już nie ma

Pacjent Opieka zdrowotna

Tylko do połowy czerwca do Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęły 154 sygnały, że szpitale ograniczają kontakt bliskim pacjentów. Rodziny niekiedy nawet przez kilkanaście godzin po poważnej operacji, nie mają wiedzy na temat jej przebiegu. RPP przestrzega, że nie można ograniczać odwiedzin u hospitalizowanych pacjentów, gdyż może to naruszać ich zbiorowe prawa.

02.07.2022

Trwa wyścig, by podwyżki w ochronie zdrowia były na czas

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Nowe, wyższe stawki minimalne wynagrodzeń w ochronie zdrowia obowiązują od 1 lipca. Może być jednak problem z wypłatą podwyżek na początku sierpnia. Wszystko zależy od tego, jak szybko zostaną podniesione wyceny świadczeń, bo to z nich mają być finansowane podwyżki. I od tego, kiedy NFZ podpisze aneksy do umów. To skomplikowany proces, a czasu zostało niewiele.

01.07.2022

2,6 tys. złotych średnio kosztowało leczenie jednego pacjenta w 2021 r.

Pacjent Finansowanie zdrowia

Aż 80 proc. budżetu na świadczenia i leki Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) zostało przeznaczone na potrzeby zdrowotne 20 proc. pacjentów - wynika z danych za 2021 r. W ciągu pięciu lat średni koszt leczenia pacjenta wzrósł o 400 złotych i wyniósł w ubiegłym roku 2,6 tys. zł. W sumie na leczenie pacjentów: świadczenia i leki, wydaliśmy 83 mld zł.

30.06.2022

Coraz więcej danych pacjentów w rejestrach, coraz więcej prób wyłudzeń

Pacjent Opieka zdrowotna RODO

Coraz więcej danych pacjentów, w tym wrażliwych, trafia do centralnych systemów informatycznych. Jednocześnie nasilają się wyłudzenia i cyberataki, których te dane są celem, o czym przestrzega Narodowy Fundusz Zdrowia. W tym roku zgłoszono 72 incydenty. To na administratorach, czyli na podmiotach leczniczych, ciąży odpowiedzialność za ochronę tych danych - przypominają prawnicy.

30.06.2022

MZ odpowiada na wątpliwości RPO w sprawie rejestru ciąż

Pacjent Opieka zdrowotna

Dane gromadzone w Systemie Informacji Medycznej (SIM) nie służą żadnym instytucjom do analizy stanu zdrowia konkretnego pacjenta czy grupy pacjentów, a zbieranie ich ma na celu wyłącznie wymianę informacji pomiędzy pracownikami medycznymi, podejmującymi leczenie konkretnego pacjenta - tak na zastrzeżenia Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące tzw. rejestru ciąż odpowiada wiceminister zdrowia.

29.06.2022

Rozporządzenie ws. świadczeń gwarantowanych POZ opublikowane w Dzienniku Ustaw

Pacjent Opieka zdrowotna

Z programu profilaktyki chorób układu krążenia skorzystają osoby w wieku od 35 do 65 lat, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia, cukrzyca, przewlekła choroba nerek lub rodzinna hipercholesterolemia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także u innych świadczeniodawców).

29.06.2022

NFZ podniesie wycenę świadczeń, by sfinansować podwyżki w ochronie zdrowia

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Wzrost wynagrodzeń minimalnych w ochronie zdrowia zostanie sfinansowany przez podniesienie wyceny świadczeń. Taką decyzję podjęło Ministerstwo Zdrowia, o czym stronę samorządową poinformował wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. To oczekiwane rozwiązanie, które pozwoli na podniesienie wynagrodzeń także lekarzom i pielęgniarkom zatrudnionym na postawie umów cywilnoprawnych oraz pracownikom administracji.

29.06.2022

W kolejce do świadczeń nie będzie równych i równiejszych – na razie w ramach pilotażu

Pacjent Opieka zdrowotna

Elektroniczny, centralny system rejestracji da możliwość ukrócenia patologii w systemie ochrony zdrowia polegającej na tym, że do publicznych świadczeń pacjenci uzyskują szybszy dostęp przez drzwi prywatnych gabinetów lekarzy. Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło testowanie e-rejestracji, na razie tylko w dwóch regionach: łódzkim i siedleckim.

28.06.2022

Wymogi dla SOR-ów rok później - ratownictwo medyczne na rozdrożu

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

W systemie ratownictwa brakuje lekarzy specjalistów, dlatego Ministerstwo Zdrowia kolejny raz obniża wymogi dla szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR). Problem jest jednak głębszy. Przygotowywane ad hoc rozwiązania zakładające, że ratownicy medyczni mają w kolejnych procedurach medycznych zastępować lekarzy, a ratowników medycznych przeszkoleni strażacy, wywołują niepokój w środowisku.

27.06.2022

Przychodnia ma pilnować, by pacjent zrobił badania - nie wszyscy są gotowi na rewolucję

Pacjent Opieka zdrowotna

Koordynatorzy w przychodniach rodzinnych będą kontaktować się z przewlekle chorymi, by umawiać ich na konsultacje do specjalistów i przypominać o badaniach. Zakłada to model opieki koordynowanej, którego kolejne elementy wdraża Ministerstwo Zdrowia. Ten system opieki się sprawdza, ale diabeł tkwi w szczegółach – mówi część środowiska. A tych - zwłaszcza dotyczących finansowania - resort jeszcze nie ujawnił.

24.06.2022

Ryzykowny falstart z rozszerzaniem uprawnień ratowników medycznych

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Ratownicy medyczni nie są gotowi, by intubować pacjentów z użyciem środków zwiotczających, a takie uprawnienia chce im dać Ministerstwo Zdrowia podkreślając, że brakuje lekarzy. Ratownicy medyczni natomiast domagają się w pierwszej kolejności określenia ścieżki kształcenia zawodowego i możliwości specjalizacji. Pomysł resortu jako niebezpieczny dla pacjentów ostro krytykuje też Naczelna Rada Lekarska.

22.06.2022

Prezydent podpisał nowelizację przyznającą farmaceutom ochronę

Zawody medyczne

Farmaceucie i technikowi farmaceutycznemu w czasie pracy w aptece i podczas kontaktu z klientami będzie przysługiwać ochrona prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o zawodzie farmaceuty oraz w prawie farmaceutycznym.

22.06.2022

Co piąta apteka w Polsce jest zadłużona

Farmacja

Co piąta polska apteka jest zadłużona – tak wynika z najnowszych danych Krajowego Rejestru Długów. Ogół zależności wynosi 82,8 mln zł. Szansą na podreperowanie budżetów rynku farmaceutycznego będzie zakup leków na receptę przez Ukraińców, wraz z nadaniem im numerów PESEL zaczną funkcjonować systemie zdrowia na równi z Polakami.

22.06.2022

Reforma płacy minimalnej w ochronie zdrowia na ostatnią chwilę

Prawo pracy Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Związki zawodowe chciałyby w porozumieniach płacowych zawieranych ze szpitalami gwarancji podwyżek, które mają obowiązywać już od 1 lipca. Dyrektorzy placówek są jednak ostrożni. Nie wiadomo wciąż, jaki będzie ostateczny kształt przepisów podnoszących minimalne pensje w ochronie zdrowia. Sygnalizują też problem ze sfinansowaniem oczekiwanego wzrostu uposażeń osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

22.06.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski