Ministerstwo Zdrowia będzie reformować podstawową opiekę zdrowotną

Pacjent Finansowanie zdrowia

Korekty w podstawowej opiece zdrowotnej będą dotyczyły sposobu finansowania programów profilaktycznych i poszerzenia zakresu badań diagnostycznych. Lekarze POZ będą otrzymywali dodatkowe finansowanie, jeśli pacjenci będą korzystali z badań profilaktycznych. Pacjenci chorzy przewlekle m.in. na cukrzycę mieliby być w większym stopniu prowadzeni na poziomie POZ.  

20.06.2022

NFZ zapłaci aptekom za nocną pracę tylko w niedużych miastach

Pacjent Finanse samorządów Farmacja

Za pracę aptek w nocy i święta ma płacić Narodowy Fundusz Zdrowia, ale tylko w mieście, będącym siedzibą władz powiatu, liczącym do 30 tysięcy mieszkańców. Tymczasem problemy z dostępem do leków mogą wystąpić także w większych miejscowościach. Ich mieszkańcy muszą wówczas liczyć na powiat, który za funkcjonowanie apteki będzie mógł zapłacić ze środków własnych.

20.06.2022

Karta praw ma ograniczyć dyskryminację pacjentów z otyłością

Opieka zdrowotna

W obecnym systemie ochrony zdrowia nie ma usystematyzowanej listy praw pacjenta zmagającego się z otyłością. Dlatego powstanie „Karta praw chorego na otyłość”. Ma zawierać 10 podstawowych praw pacjenta, które nie tylko są dla niego gwarantem uzyskania pomocy, ale również zobowiązaniem personelu medycznego oraz placówek zdrowotnych do ich respektowania.

19.06.2022

E-recepta do reformy – są pierwsze zmiany korzystne dla pacjentów

Pacjent Farmacja

Na e-receptach pojawiły się informacje, które pomogą osobom przewlekle chorym pilnować terminów, do których powinny wykupić pierwsze opakowanie leku. Farmaceuci uważają, że jest to dobra, ale tylko techniczna, zmiana. Podkreślają, że system wydawania leków jest nadal zbyt skomplikowany i postulują zmiany. Za największy problem uważają recepty wystawiane na rok.

18.06.2022

Lokalne centra zdrowia mogą już kompleksowo organizować opiekę medyczną

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Związek Powiatów Polskich w ramach projektowanej przez rząd reformy szpitali proponuje wprowadzenie Powiatowego Systemu Ochrony Zdrowia ze szpitalem w roli lokalnego centrum zdrowia. Tyle że jak zauważają eksperci, niektóre z proponowanych rozwiązań już są, np. szpitale mogą oferować i koordynować podstawową opiekę zdrowotną. I są już w kraju przykłady stosowania takich rozwiązań.

17.06.2022

Polskie startupy medyczne zwiększają przychody. Za ich usługi płacą podmioty lecznicze

Nowe technologie Opieka zdrowotna

Najwięcej startupów medycznych działa w województwach: mazowieckim (42), wielkopolskim (19), małopolskim (14), dolnośląskim i lubelskim (po 13). Najczęściej tworzą nowoczesne rozwiązana dla kardiologii i onkologii. Najtrudniej idzie im promocja i sprzedaż, najbardziej potrzebują platformy umożliwiającej współpracę z instytucjami i partnerami biznesowymi, ale mimo to z roku na rok zwiększają przychody.

16.06.2022

Program „Za życiem" - kto i jak może skorzystać

Pomoc społeczna Opieka zdrowotna

Program "Za życiem" nie ogranicza się do jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. złotych. Pozwala też skorzystać z opieki wytchnieniowej, czy pierwszeństwa w dostępie do specjalistów. Aby skorzystać z uprawnień na mocy ustawy i programu, konieczne jest zaświadczenie od lekarza, które potwierdzi ciężką i nieodwracalną niepełnosprawność lub nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu.

16.06.2022

Rzecznik GIS o małpiej ospie: o izolacji decyduje lekarz

Pacjent

Izolacja trwa przez czas zakaźności chorego, która ustaje wraz z odpadnięciem strupów po wysypce. Izolacja odbywa się w szpitalu i decyduje o niej lekarz. Choroba trwa zazwyczaj 2-4 tygodnie – wyjaśnił rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego Szymon Cienki. Obecnie potwierdzono w Polsce laboratoryjnie jeden przypadek ospy małpiej.

15.06.2022

Zespół w Ministerstwie Zdrowia opracuje kwalifikacje wymagane od podiatry

Zawody medyczne

Minister zdrowia powoła zespół do spraw opracowania kwalifikacji i zadań zawodowych dla zawodu podiatra, czyli specjalisty kompleksowo zajmującego się leczeniem stóp, pod przewodnictwem wiceministra Piotra Brombera. Obecnie nie istnieje specjalista, który według prawa, jak i kierunku medycznego posiadałby taki tytuł. Zespół ma zakończyć pracę do końca sierpnia.

15.06.2022

Brakuje leków w aptekach, a po wydłużeniu rozliczeń będzie gorzej

Pacjent Farmacja

Deficyty w aptekach w czerwcu sięgają szczytów nie notowanych od początku kryzysu lekowego. Z raportu Gdzie Po Lek wynika, że brakuje między innymi leku stosowanego w cukrzycy i antybiotyków dla dzieci. Dodatkowo może się pojawić problem z dostępnością do drogich refundowanych leków, bo od czwartku, zgodnie z decyzją NFZ, zmieniają się zasady rozliczenia refundacji.

15.06.2022

Ustawa o ochronie ludności wzmocni ratownictwo medyczne

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Więcej etatów w Centrach Ratownictwa Medycznego, w każdej gminie karetka, obowiązkowe kursy pierwszej pomocy dla młodzieży ze szkół średnich prowadzone przez licencjonowanych ratowników medycznych. Takie zmiany ma wprowadzić ustawa o ochronie ludności, którą dziś zapowiedzieli wicepremier Jarosław Kaczyński oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

14.06.2022

Uczelnie przyjmą więcej studentów na kierunki lekarskie

Szkolnictwo wyższe Dla studenta Zawody medyczne

Na kierunku lekarskim w roku 2022/2023 limit wyniesie 9323 miejsca, a na kierunku lekarsko-dentystycznym – 1334. W porównaniu do poprzedniego roku akademickiego ogólny limit przyjęć na obu kierunkach ma się zwiększyć się o 276 miejsc. Tak wynika z opublikowanego przez Ministerstwo Zdrowia projektu rozporządzenia.

13.06.2022

Reforma szpitali ruszy mimo krytyki, by nie zablokować funduszy z KPO

Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego negatywnie oceniła projekt ustawy mającej zreformować i zrestrukturyzować szpitale, bo godzi w samodzielność powiatów i miast. Samorządy, ale nie tylko, zwracają uwagę, że projekt dotyczy tylko szpitali, a reformować trzeba cały system. Jeśli jednak nie zostanie uchwalona w tym roku, Polska straci fundusze z KPO. Dlatego szpitale będą kategoryzowane, choć dopiero w 2024 roku. Wcześniej będzie pilotaż.

13.06.2022

Stan zagrożenia epidemicznego wydłuża ważność orzeczeń o niepełnosprawności

Pomoc społeczna Opieka zdrowotna

W związku z obowiązującym w Polsce od 16 maja 2022 r. stanem zagrożenia epidemicznego wciąż ważne są orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu, których termin upłynął po 31 marca 2020 roku, czyli wejściu w życie nowelizacji o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

11.06.2022

Pacjent sam wybierze uzdrowisko, ale jeszcze nie teraz

Opieka zdrowotna

Rehabilitacja lecznicza i lecznictwo uzdrowiskowe łapią oddech po pandemii, na co wskazują także najnowsze dane GUS. Nakłady NFZ na te obszary zwiększają się, ale udział budżecie Funduszu jest mniejszy. MZ przyznaje, że ten wzrost nie przekłada się na udzielanie świadczeń i planuje zmiany, m.in. w ramach Krajowego Planu Transformacji.

11.06.2022

Małpia ospa dotarła do Polski - jest pierwszy przypadek

Pacjent

Pacjent, u którego stwierdzono wirusa małpiej ospy, przebywa w izolacji w szpitalu. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z końca maja, małpia ospa znajduje się w rejestrze chorób zakaźnych. Co więcej, w przypadku tej choroby izolacja i hospitalizacja jest obowiązkowa.

10.06.2022

Agencja zbierze dane o zarobkach lekarzy, ale nie wiadomo, czy wszystkich

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Wrócił spór o obowiązek raportowania o wysokości wynagrodzeń personelu medycznego. Rządowa agencja, zgodnie ze znowelizowaną przez Sejm ustawą, ma zbierać szczegółowe informacje o wynagrodzeniach pracowników ochrony zdrowia. Senat natomiast chce wyłączenia danych o zarobkach osób świadczących usługi na podstawie umowy cywilno-prawnej i podwykonawców.

10.06.2022

Nowy przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych

Prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, został nowym przewodniczącym Rady Głównej Instytutów Badawczych. Dotychczas profesor był wiceprzewodniczącym Rady. W głosowaniu dostał jednogłośne poparcie.

09.06.2022

Będzie przepis i pieniądze na ratowników medycznych na motorach

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Motocykle nie funkcjonują oficjalnie w systemie ratownictwa medycznego, a co za tym idzie nie ma środków na ich finansowanie. Ministerstwo Zdrowia chce to zmienić z korzyścią dla bezpieczeństwa. W zakorkowanym mieście do rannego często najszybciej ma bowiem szanse dotrzeć właśnie ratownik na motorze.

09.06.2022

Opłaty za wydanie krwi pójdą do góry

Finansowanie zdrowia

Konieczność zwiększenia wynagrodzeń, wzrost cen energii elektrycznej, cieplnej, gazu a także kosztów utylizacji odpadów medycznych i inflacja - to powody, dla których Ministerstwo Zdrowia planuje podnieść opłaty za wydanie podmiotom leczniczym krwi i jej składników. Ze środków pochodzących z tych opłat między innymi finansowana jest działalność Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

08.06.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski