Senatorowie poparli w czwartkowym głosowaniu nowelizację ustawy o działalności leczniczej, która...
14.06.2012
W Małopolsce do tej pory ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych zawarło 18 na blisko 100...
14.06.2012
Większość z 70 szpitali w województwie dolnośląskim nie zdecydowało się na wykupienie ubezpieczenia...
14.06.2012
Żaden z 70 szpitali w województwie dolnośląskim nie zdecydował się na wykupienie ubezpieczenia od...
14.06.2012
Urealnienie wyceny kosztów medycznych, informatyzacja, stworzenie sieci placówek i standaryzacja...
14.06.2012
Organizacje prowadzące hospicja nie będą traktowane jak przedsiębiorstwa, a dodatkowe ubezpieczenia...
14.06.2012
Większość szpitali w Wielkopolsce nie zawarła umów ubezpieczeniowych od zdarzeń medycznych. Spośród...
14.06.2012
Tylko jeden szpital spośród 38 w woj. warmińsko-mazurskim wykupił obowiązkowe ubezpieczenie...
14.06.2012
Pieniądze wydane na ubezpieczenia od zdarzeń medycznych przez szpitale, to dla nich ogromne...
14.06.2012
W woj. pomorskim tylko sześć spośród 14 szpitali podległych samorządowi województwa pomorskiego...
14.06.2012
Dwa szpitale na 26 placówek w województwie opolskim wykupiły ubezpieczenia od zdarzeń medycznych, w...
14.06.2012
25 z ok. 300 szpitali znajdujących się w rejestrze podmiotów leczniczych województwa śląskiego...
14.06.2012
Organizacje prowadzące hospicja nie będą traktowane jak przedsiębiorstwa, a dodatkowe ubezpieczenia...
14.06.2012
Na Podkarpaciu większość szpitali wstrzymuje się z wykupieniem ubezpieczenia od zdarzeń medycznych....
14.06.2012
W Małopolsce do tej pory ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych zawarło 18 na blisko 100...
14.06.2012
Większość szpitali na Lubelszczyźnie nie wykupiło dotychczas ubezpieczeń od zdarzeń medycznych;...
14.06.2012
Większość szpitali w wojewódzkie kujawsko-pomorskim nie wykupiła ubezpieczeń od zdarzeń medycznych...
14.06.2012
Organizacje prowadzące hospicja nie będą traktowane jak przedsiębiorstwa, a dodatkowe ubezpieczenia...
14.06.2012
Lekarze coraz więcej czasu poświęcają na prowadzenie dokumentacji medycznej, odbywa się to kosztem...
14.06.2012
Większą skuteczność działań przeciwepidemicznych i szybsze reagowanie na zagrożenia ma zapewnić...
14.06.2012
Ogłoszono 831 postępowań konkursowych ws. programów lekowych i chemioterapii; dotychczas wpłynęło...
14.06.2012
Rodzina z Bydgoszczy jako pierwsza na nowych zasadach będzie mogła ubiegać się o odszkodowanie od...
14.06.2012
Wszystkie kluby sejmowe, poza Ruchem Palikota, poparły w środę projekt noweli ustawy o działalności...
14.06.2012
Większość szpitali wciąż nie wykupiła ubezpieczenia od zdarzeń medycznych. Dyrektorzy lecznic...
13.06.2012
Większość szpitali wciąż nie wykupiła ubezpieczenia od zdarzeń medycznych. Dyrektorzy lecznic...
13.06.2012
Większość szpitali wciąż nie wykupiła ubezpieczenia od zdarzeń medycznych. Dyrektorzy lecznic...
13.06.2012
Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy przedstawia odpowiedź Prezydenta RP na list dotyczący nowych...
13.06.2012
Firma ubezpieczeniowa za zgodą swego klienta występuje do szpitala o informacje o stanie zdrowia
13.06.2012
Ponad 23,5 mln zł będzie kosztowała rozpoczynająca się w czerwcu rewitalizacja pięciu zabytkowych...
13.06.2012
Starostwo w Gostyninie (Mazowieckie) rozpoczęło procedurę wyboru operatora zewnętrznego, czyli...
13.06.2012