Jak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia, zobowiązania publicznej służby zdrowia zmniejszyły się w porównaniu z końcem roku 2005.
Na stronie Ministerstwa Zdrowia zamieszczono komunikat „Dynamika zobowiązań ogółem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w latach 2003 - IV kw. 2009". Wynika z niego, iż zadłużenie publicznych placówek ochrony zdrowia znacznie zmalało – obecnie wynosi 9,36 mld zł, mniej więcej tyle, ile na początku 2005 r.
Jest to dobra, ale i zaskakująca wiadomość, wziąwszy pod uwagę sytuację w publicznej służbie zdrowia (NFZ ani nie podniósł wyceny świadczeń, ani nie płacił za nadwykonania). Zatem jaki może być powód poprawy sytuacji ekonomicznej polskich szpitali? Według „Rzeczpospolitej", przyczyny mogą być różne. Po pierwsze, kiedy jesienią 2009 r. skończyły się środki finansowe na leczenie, NFZ, aby uciszyć protesty szpitali, uruchamiał rezerwy, powodując napływ pieniędzy do systemu. Jednak, jak mówią eksperci, skutkiem tego z pewnością będzie bardzo trudna sytuacja w roku 2010.
Po drugie, poprawa warunków finansowych placówek ochrony zdrowia może również być spowodowana przekształcaniem szpitali w spółki. Wiązało się to z koniecznością spłaty ich całkowitego zadłużenia przez dotychczasowych właścicieli (samorządy).
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: Rzeczpospolita z dnia 20 lutego 2010 r.