906 mln euro trafi do regionu lubuskiego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach...
17.02.2015
W roku 2015 samorząd województwa małopolskiego przeznaczy ze swojego budżetu 2,3 mln zł na...
17.02.2015
Od stycznia do grudnia 2014 roku mieszkanki zachodniej Polski miały szansę poddać się...
17.02.2015
1 marca 2015 roku wchodzi w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wzorów karty urodzenia...
17.02.2015
Program DiagnoScope umożliwia diagnostykę akustyczną i rozpoznanie raka krtani, występowania guzków...
16.02.2015
Świat nie może ustawać w walce z ebolą, mimo że spada liczba zarażeń i zgonów - ostrzegli naukowcy...
16.02.2015
Placówki, które wdrożyły realizację pakietu onkologicznego od początku 2015 roku, sygnalizują, że...
16.02.2015
Z raportu Fundacji Trans-Fuzja wynika, że 20 procent osób transpłciowych, które nie przeszły...
16.02.2015
Od roku 2011 wydatki NFZ na opiekę dentystyczną w Polsce wynoszą około 1,8 mld zł i ich wysokość...
16.02.2015
Sąd Najwyższy zawiesił postępowanie dyscyplinarne na czas wydana wyroku karnego w sprawie lekarzy,...
16.02.2015
Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, który nie refunduje leków inkretynowych. Miesięczny...
16.02.2015
Zwolnienie od pracy w innych placówkach członków Naczelnej Izby Lekarskiej jest dokumentem...
16.02.2015
Spółka Diagnostyka, prowadząca sieć placówek diagnostyki laboratoryjnej na terenie całej Polski, w...
16.02.2015
74,6 mld euro otrzyma Polska ze środków unijnych w ramach nowej perspektywy. Środki te obejmują...
15.02.2015
Pacjenci z zaburzeniami wynikającymi z picia alkoholu, mający poniżej 19 lat, stanowili w 2013 roku...
15.02.2015
Miłość to również odpowiedzialność - przypominają edukatorzy seksualni, lekarze oraz eksperci. W...
14.02.2015
Przez sześć lat obowiązywania regulacji dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego udało się...
14.02.2015
Stworzenie sieci powiązań między przedsiębiorcami działającymi w branży turystyki zdrowotnej i...
14.02.2015
Naczelna Rada Lekarska podczas posiedzenia 13 lutego 2015 roku jednogłośnie podjęła decyzję o...
13.02.2015
Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt obwieszczenia zawierający zmiany w wykazie leków...
13.02.2015
Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzją nr 6/WC/2015 wycofał z obrotu na terenie całego kraju...
13.02.2015
Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia poinformowało o zawarciu 11 lutego 2015 roku...
13.02.2015