Według UOKiK koncentracja wywiera wpływ na rynek prywatnych usług medycznych w aglomeracji warszawskiej. Nie dojdzie na nim jednak do ograniczenia konkurencji, a Lux Med będzie musiał nadal liczyć się z konkurencją dużych centrów medycznych oraz  mniejszych lecznic prywatnych.

Magodent od 2012 roku prowadzi szpital onkologiczny w wynajmowanych pomieszczeniach dawnego szpitala Swissmed przy ulicy Św. Wincentego w Warszawie. Magodent prowadzi także w Warszawie Centrum Medyczne Ostrobramska. Kontrakt spółki z mazowieckim oddziałem NFZ ma wartość ponad 75 mln zł, z czego około 60 mln zł to środki przeznaczona na leczenie szpitalne.

Grupa Lux Med to największa sieć medyczna w Polsce, która działa w skoordynowanym modelu zintegrowanej opieki zdrowotnej. Oferta Grupy kierowana jest zarówno do klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych. Usługi ambulatoryjne realizowane są przede wszystkim w placówkach Lux Med i centrach medycznych Medycyny Rodzinnej, która specjalizuje się w obsłudze pacjentów w ramach kontraktu z NFZ. Pod marką Profemed rozwijane są specjalistyczne przychodnie lekarskie przeznaczone dla klientów „fee for service”. Pod opieką Grupy Lux Med znajduje się ponad 1 600 000 pacjentów.

Grupa ma pięć szpitali: dwa świadczące usługi jednego dnia (Endoterapia w Łodzi i MegaMed w Bełchatowie), trzy szpitale w Warszawie, z których jeden świadczy szeroki zakres usług specjalistycznych (Lux Med),  drugi specjalizuje się w endoskopii i chirurgii (Endoterapia), a trzeci jest specjalistycznym ośrodkiem medycyny sportowej i ortopedii (Carolina Medical Center).

Grupa Lux Med prowadzi również działalność ubezpieczeniową - Lux Med Ubezpieczenia jest oddziałem szwedzkiego towarzystwa ubezpieczeniowego LMG Försäkrings AB.