2 lipca 2015 roku minister zdrowia Marian Zembala odwiedzi Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Będzie to pierwsza z zapowiedzianych przez ministra wizyt w szpitalach na terenie kraju, odbywających się w ramach przedsięwzięcia „Zdrowia Polaków portret własny”.

Kobieta w ciąży i dziecko to według ministra Zembali priorytety systemu ochrony zdrowia w Polsce, dlatego cykl wizyt w placówkach na terenie całego kraju rozpoczyna się właśnie od Centrum Zdrowia Matki Polki.

W planie wizyty przewidziano kilka tematów, które dotyczą między innymi bezpieczeństwa dzieci w aspekcie przyjęcia do szpitala i konsultacji (tutaj doświadczenia własne przedstawi ICZMP) oraz epidemiologii otyłości oraz zespołu metabolicznego u dzieci. Tematy zaprezentowane podczas spotkania w Łodzi będą także dotyczyły takich zagadnień jak „Kobieta w ciąży i dziecko - wyzwania i problemy codziennej pracy”, „Ocena dostępności i jakości świadczeń medycznych z punktu widzenia organizatora ochrony zdrowia w województwie łódzkim” oraz „Opieka medyczna nad kobietą ciężarną i dzieckiem w województwie łódzkim - sukcesy i wyzwania, przed którymi stoimy dziś i jutro”.

W spotkaniu udział wezmą oprócz ministra zdrowia także prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeusz Jędrzejczyk, a także wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska i przedstawiciele Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.

Wizyty w placówkach medycznych całego kraju profesor Marian Zembala zapowiedział w dzień swojego mianowania 16 czerwca 2015. Mówił wówczas, że co czwartek odwiedzi inną placówkę, jako drugą po łódzkim Centrum wymienił Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 30 czerwca 2015 r.