Do tej pory aby uzyskać  dane dostępu do systemu ZIP konieczna była osobista wizyta w oddziale wojewódzkim NFZ lub korzystanie z podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Od 1 lipca 2015 roku NFZ jest to także możliwe przez pełnomocnika.

Jest to ważne szczególnie dla osób mających problem z poruszaniem się czy obłożnie chorych. Od 1 lipca 2015 w ich imieniu o dane dostępu do ZIP mogą wystąpić pełnomocnicy. Warunkiem koniecznym jest  przedstawienie podpisanego przez zainteresowaną uzyskaniem dostępu do ZIP osobę, pełnomocnictwa do założenia konta w jej imieniu.

Wzór pełnomocnictwa dostępny jest na stronie www.nfz.gov.pl

Dane dostępowe do systemu ZIP tj. login i hasło będą wydawane w odrębnej, bezpiecznej kopercie. Po wydaniu danych dostępowych pełnomocnikowi, oddział NFZ poinformuje  o tym fakcie właściciela konta poprzez przesłanie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. List ten zawierać będzie informacje, które podczas telefonicznego kontaktu z pracownikiem oddziału wojewódzkiego NFZ,  pozwolą na uzyskanie dodatkowych informacji lub podjęcie niezbędnych czynności na koncie ZIP przez właściciela konta. Kontakt telefoniczny  z oddziałem NFZ umożliwi odwołanie pełnomocnictwa lub całkowite zablokowanie konta (unieważniając tym samym wydane dane dostępowe). Pacjent będzie miał również możliwość zablokowania pełnomocnika po zalogowaniu się do systemu. Konto ZIP zostanie aktywowane po 30 dniach od daty wydania danych dostępowych pełnomocnikowi.

To nie jedyne, uruchomione ostatnio udogodnienie dla pacjentów. ZIP poinformuje również o każdorazowej zmianie statusu ubezpieczenia. Użytkownik ZIP, któremu zmieni się status ubezpieczenia (na uprawnionego lub nieuprawnionego do świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ) otrzyma indywidualny komunikat po zalogowaniu się do systemu ZIP. Na życzenie użytkownika, system ZIP może wysłać na wskazany adres email informację o oczekującym komunikacie.

Komunikat o zmianie statusu ubezpieczenia wyświetli się tym użytkownikom, którzy w ustawieniach ZIP wyrazili zgodę na wysyłanie indywidualnych komunikatów informacyjnych. Ponadto użytkownicy, którzy zgodzili się na otrzymywanie wiadomości o komunikatach ZIP na swoją prywatną pocztę elektroniczną, informację o pojawieniu się nowego komunikatu w systemie ZIP, otrzymają mailem.

Czytaj: ZIP poinformuje o uzyskaniu lub utraceniu uprawnień do świadczeń >>>

Zintegrowany Informator Pacjenta  jest ogólnopolskim serwisem udostępniającym zarejestrowanym użytkownikom historyczne dane o ich leczeniu i finansowaniu leczenia, gromadzone od 2008 roku  przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zapewnia on łatwy, szybki, wygodny i bezpieczny dostęp do ważnych informacji o leczeniu. 

Zintegrowany Informator Pacjenta ruszył 1 lipca 2013 roku. Użytkownikami ZIP-u jest już 1 092 319 osób, najstarszy z nich ma 99 lat, najmłodszy zaledwie kilka tygodni. Najliczniej z ZIP korzystają mieszkańcy Śląska, Mazowsza i Wielkopolski.

Szczegółowe informacje na temat ZIP znaleźć można na stronie zip.nfz.gov.pl