Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzją Nr 23/WC/2015 wycofał z obrotu na terenie całego kraju...
29.05.2015
Choć zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego jest obowiązkiem ustawowym, to w województwie....
29.05.2015
Palenie tytoniu pozostaje nadal największym problemem zdrowotnym w Polsce. Co roku ponad 50 tysięcy...
29.05.2015
W Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy dobiegają końca prace wykończeniowe w nowym...
29.05.2015
Dzieci i młodzież z Całodobowego Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu Szpitala...
29.05.2015
Powołanie administratora bezpieczeństwa informacji nie jest obowiązkiem, ale prawem administratora...
29.05.2015
U 10 osób w Korei Płd. potwierdzono zakażenie wirusem MERS - poinformowała w piątek 29 maja 2015...
29.05.2015
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych poinformował o zaleceniach Europejskiej Agencji Leków...
29.05.2015
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej reprezentuje Polskę w VI rundzie badania dotyczącego...
29.05.2015
Wzrost liczby zawałów serca i zgonów kardiologicznych często wiąże się z epidemicznymi okresami...
29.05.2015
Projekt nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia zawiera regulacje dotyczące...
29.05.2015
Badania diagnostyczne, zajęcia ruchowe oraz warsztaty dietetyczne złożą się na program profilaktyki...
28.05.2015
Tysiące lekarzy, pielęgniarek i pracowników szpitali demonstrowało w czwartek 28 maja 2015 w...
28.05.2015
Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie psychicznego znęcania się nad pracownicą ministerstwa...
28.05.2015
Wielu palaczy tytoniu, w tym młodych osób, chce pozbyć się nałogu. Jedynie w okresie ostatniego...
28.05.2015
Piotr Gulczyński, wieloletni prezes zarządu Fundacji Instytut Lecha Wałęsy, doświadczony menadżer...
28.05.2015
Ponad 1300 lekarzy rodzinnych od piątku 29 maja 2015 roku weźmie udział w kongresie medycyny...
28.05.2015
Większe zapotrzebowanie na usługi medyczne, a jednocześnie zbyt mała liczba pracowników ochrony...
28.05.2015
Około 30 tysięcy osób zakażonych HIV na Ukrainie, zaliczanej do krajów najbardziej dotkniętych...
28.05.2015
Placówki medyczne używają nazwy klinika, która jest zastrzeżona dla szpitali uniwersyteckich. Robią...
28.05.2015
Krajowe Stowarzyszenie Izb Aptekarskich (The National Association of Boards of Pharmacy;...
28.05.2015
Komercjalizacja nie stała się lekiem na całe zło zdarzające się w szpitalach, jednak z danych...
28.05.2015
Sieć Medi Partner otworzyła nowe Centrum Medyczne w Kielcach. W placówce działają poradnie...
28.05.2015