Usługi testowe dostępne są pod adresami:

https://test-kolce.nfz.gov.pl/ws-broker-server-kolce-auth/services/Auth?wsdl

https://test-kolce.nfz.gov.pl/ws-broker-server-kolce/services/ServiceBroker?wsdl

Wykorzystanie opublikowanych usług pozwoli świadczeniodawcom na automatyzację przekazywania danych w ramach obsługi kolejek oczekujących przy użyciu własnych aplikacji bez konieczności wykorzystywania aplikacji (AP-KOLCE) udostępnianej przez NFZ.

Udostępnione materiały pozwolą na wcześniejsze zapoznanie się z definicjami usług oraz na odpowiednie przygotowanie się producentów oprogramowania do integracji aplikacji Świadczeniodawców z usługami udostępnianymi przez NFZ.

Czytaj: NFZ: możliwe testowanie usług dotyczących kart DiLO oraz kolejek oczekujących >>>

Na stronie NFZ znajdują się aktualne pliki dotyczące opisu interfejsu, struktury komunikatów oraz definicji usług sieciowych. Dodatkowo załączone zostały projekty SoapUI, które mogą być pomocne w testowaniu.