Kolejki do lekarzy i ogólnie niska jakość oferty NFZ sprawiają, że szybko przybywa chętnych na...
20.08.2015
Komisja Europejska bada, czy całkowity zakaz reklamy aptek narusza przepisy Unii Europejskiej...
19.08.2015
Business Centre Club stoi na stanowisku, że należy prawnie uregulować kwestię medycznego...
19.08.2015
Business Center Club krytycznie wypowiada się o propozycji nowelizacji ustawy o diagnostyce...
19.08.2015
We wrześniu 2015 rozpoczną się kolejne badania przesiewowe słuchu u dzieci wiejskich. Przebadanych...
19.08.2015
Na poziomie Unii Europejskiej nie istnieje jednolite prawo regulujące kwestię zapłodnienia in vitro...
19.08.2015
Projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 września 2015 roku, zawiera...
19.08.2015
Jeden z największych szpitali w Arabii Saudyjskiej poinformował w środę 19 sierpnia 2015 o...
19.08.2015
PCZ S.A. zwołał na 10 września 2015 nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, które podejmie...
19.08.2015
Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska rekomenduje wprowadzenie nowego świadczenia...
19.08.2015
Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wymagań dla kandydata na dawcę komórek...
19.08.2015
Federalna Administracja ds. Leków i Żywności (FDA) wydała we wtorek 18 sierpnia 2015 roku zgodę na...
19.08.2015
Brak odpoczynku, praca przez kilka dni z rzędu, nadgodziny. Tak lekarzy i ratowników z oddziałów...
19.08.2015
17 sierpnia 2015 roku Śląskie Laboratoria Analityczne otworzyły nowy punkt pobrań zlokalizowany w...
18.08.2015
Wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki odpowiadając na list otwarty dra Marka Bachańskiego...
18.08.2015
Wstrząs anafilaktyczny może wystąpić nie tylko po użądleniu przez owady, lecz także po zjedzeniu...
18.08.2015
Zgoda pacjenta na udostępnienie danych zakładowi ubezpieczeń powinna być wyrażona w formie...
18.08.2015
Centrum Zdrowia Dziecka złożyło zawiadomienie do prokuratury w sprawie dr. Marka Bachańskiego,...
18.08.2015
Dane zawarte w dokumentacji medycznej stanowią źródło istotnej wiedzy na temat obecnej lub...
18.08.2015
Z projektu rozporządzenia ministra skarbu wynika, że szpitale-instytuty otrzymają do 2018 roku 900...
18.08.2015
Naczelna Izba Aptekarska zaproponowała nowelizację Prawa farmaceutycznego przez wprowadzenie zapisu...
18.08.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski