29 i 30 sierpnia 2015 to finałowy weekend projektu Centrum Stworzone dla Zdrowia na Placu Nowy Targ...
26.08.2015
Grupa Neuca kupiła 64,3 procent akcji spółki Bioscience S.A., która działa w obszarze planowania...
26.08.2015
Oczyszczanie wnętrza tętnicy za pomocą specjalnych przyrządów, usuwanie części czaszki w celu...
26.08.2015
Szpitale kliniczne - łączące działalność leczniczą z dydaktyczną i naukową - pełnią istotną rolę w...
26.08.2015
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że liczba badań klinicznych w Polsce spada, a dodatkowo...
26.08.2015
1 września 2015 roku wchodzi w życie nowa lista leków refundowanych, ogłoszona przez Ministerstwo...
25.08.2015
Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie powstania Instytutu Geriatrii. Rząd zdecydował, że...
25.08.2015
Banki komórek będą musiały posiadać między innymi odpowiednie budynki, pomieszczenia oraz...
25.08.2015
Ministerstwo Zdrowia pracuje obecnie nad określeniem wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja...
25.08.2015
Środki na profilaktykę HIV/AIDS, rozumianą także jako edukacja społeczna, są zbyt niskie. W...
25.08.2015
3,5 tysiąca seniorów z Radomia będzie mogło bezpłatnie zaszczepić się przeciwko grypie. Miasto...
25.08.2015
Obowiązujące przepisy nie zawierają żadnego postanowienia o zasadach rejestrowania pacjentów do...
25.08.2015
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji postuluje, aby dopuścić do sprzedaży w aptekach...
25.08.2015
Specjaliści w dziedzinie farmakologii, autorytety medyczne, a także politycy postulują powołanie...
25.08.2015
W Polsce brak uregulowań prawnych dotyczących wykonywania testów DNA, brak obowiązkowych...
25.08.2015
Stomatologia powinna być lepiej finansowana, a zwiększenie liczby świadczeń udzielanych dzieciom...
25.08.2015
Zanieczyszczenia powietrza, pochodzące głównie z niskiej jakości pieców do ogrzewania domów, są...
25.08.2015
W I półroczu 2015 roku oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadziły w...
25.08.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski