Kary mają dotyczyć sytuacji, gdy spółka lub prezes naruszą obowiązki informacyjne, dotyczące na przykład przekazywania informacji poufnych czy raportów okresowych, w których opisana jest kondycja finansowa firmy.

Nowe przepisy mają wynikać z wymogów  unijnych dotyczących ustawy o ofercie publicznej, która reguluje zasady rządzące rynkiem kapitałowym.

Pięciokrotnie mają wzrosnąć też kary, które będzie można nałożyć na samą spółkę.

Cały artykuł www.wyborcza.pl