Budowa instalacji służącej do produkcji energii elektrycznej oraz ciepłej wody na potrzeby szpitala zakończyć się ma jeszcze w roku 2015. Całość inwestycji finansowanej przede wszystkim ze środków RPO Województwa Podlaskiego 2007-2013 to koszt ponad 3 mln złotych. Dotacja udzielona przez zarząd województwa w wysokości  547 500,00 zł zabezpiecza obowiązkowy wkład własny i tzw. wydatki niekwalifikowalne do projektu.

Czytaj: NIK: wątpliwa opłacalność inwestycji energooszczędnych >>>

Szpital Wojewódzki w Łomży prowadzi 19 oddziałów, 30 poradni specjalistycznych oraz pracownie diagnostyczne (TK, RMI, endoskopii oraz laboratoryjna), a także kompleks rehabilitacyjny. Kontrakt placówki z NFZ na rok 2015 ma wartość ponad 90 mln zł.