Decyzja GIF nf 22/WC/2015 z 21 maja2015 dotyczyła wycofaniu następujących serii produktu Eprex:

Eprex (Epoetinum alfa) 2000 j.m./0.5 ml, roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych: 
numer serii: EAS1S00, data ważności: 07.2015

Eprex (Epoetinum alfa) 1000 j.m./0,5 ml, roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych: 
numer serii: EBS4F01, data ważności: 08.2015

numer serii: EBS4F00, data ważności: 08.2015

Eprex (Epoetinum alfa) 3000 j.m./0,3 ml, roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych: 
numer serii: ECS2700, data ważności: 08.2015

Zgodnie z postanowieniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego data ważności 07.2015 dla serii EAS1S00 została zastąpiona prawidłową datą ważności: 06.2015.

Natomiast data ważności 08.2015 dla serii EBS4F01 oraz EBS4F00 została zastąpiona prawidłową datą ważności: 07.2015.

Korektę dotyczącą daty ważności produktu przekazał do Głównego Inspektora Farmaceutycznego przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego firmy Janssen-Cilag International N.V. Belgia.