Projekt zakłada, że w roku akademickim 2015/2016 w sumie przybędzie ponad 630 miejsc na studiach o profilu lekarskim i prawie 90 na kierunku dentystyczno-lekarskim. Propozycje limitów sporządzone zostały w oparciu o zgłoszenia uczelni posiadających uprawnienia do kształcenia na obu kierunkach, przy uwzględnieniu w szczególności możliwości dydaktycznych poszczególnych uczelni i zapotrzebowania na absolwentów tych kierunków.


W roku 2015 uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku lekarskim uzyskały:

- Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (limit 75 miejsc w trybie stacjonarnym na kierunku lekarskim i 50 miejsc w trybie niestacjonarnym w języku polskim);

- Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego (limit 60 miejsc w trybie stacjonarnym na kierunku lekarskim i 60 miejsc w trybie niestacjonarnym w języku polskim);

- Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego (limit 60 miejsc w trybie stacjonarnym na kierunku lekarskim).

Czytaj: Zielona Góra: utworzenie kierunku lekarskiego projektem transgranicznym >>>


Aż 76 nowych miejsc przybędzie na kierunku lekarskim w trybie stacjonarnym dla obywateli polskich w Katowicach, 40 dodatkowych miejsc znajdzie się także w Warszawie.


Na kierunku dentystyczno-lekarskim w trybie stacjonarnym dla obywateli polskich przybędzie między innymi 13 nowych miejsc w Katowicach, po 10 w Lublinie i w Szczecinie.


Wykaz z dokładnymi ilościami limitów miejsc znajduje się w załączniku do omawianego projektu rozporządzenia. Projekt dostępny jest na stronach RCL.


Nowe rozporządzeni zastąpi obecnie obowiązujące do 30 września 2015 roku rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2014 roku. (Dz. U. poz. 1125).