Przedstawiciele najważniejszych polskich placówek naukowych oraz firm farmaceutycznych podpisali we...
17.03.2015
Premier Ewa Kopacz powiedziała we wtorek, 17 marca 2015, że wprowadzenie regulacji w sprawie in...
17.03.2015
Antykoncepcja awaryjna jest bezpieczna, nie ma nic wspólnego z aborcją i może być stosowana również...
17.03.2015
Komisja Parlamentu Europejskiego ds. rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów zaakceptowała we...
17.03.2015
Informacje gromadzone przez świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu ambulatoryjnej...
17.03.2015
Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej wymaga uzyskania...
17.03.2015
Pół miliona niemowląt do pierwszego miesiąca życia umiera co roku w szpitalach w krajach...
17.03.2015
W szpitalu wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. rozpoczęła się rozbudowa bloku operacyjnego. Realizacja...
17.03.2015
Tytułem fizjoterapeuty będzie mogła posługiwać się osoba, która ukończy studia, przynajmniej...
17.03.2015
Rzeszowskie Centrum Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej oraz Nyskie Centrum Sercowo Naczyniowe...
17.03.2015
2 kwietnia 2015 roku rusza pierwszy konkurs dla przedsiębiorców w Programie Inteligentny Rozwój...
17.03.2015
Narodowy Fundusz Zdrowia zmodyfikował sposób płacenia za operacje serca u dzieci. Nowe zarządzenie...
17.03.2015
Nie wszystkie rodzaje terapii onkologicznych są dostępne dla chorych, koszty niektórych metod...
17.03.2015
Bazy danych pacjentów oczekujących na świadczenie wraz z wykazem koniecznych dokumentów do ich...
17.03.2015
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiła do konsultacji projekt nowelizacji zarządzenia w...
16.03.2015
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra zdrowia w sprawie podjęcie działań w celu...
16.03.2015
Komisja Europejska uznała branżę farmaceutyczną za szczególnie narażoną na praktyki...
16.03.2015
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu nadal szuka internistów i pediatrów. Jeśli ich nie...
16.03.2015
Wbrew rekomendacjom międzynarodowych organizacji Polska lekceważy epidemię cukrzycy, jednego z...
16.03.2015
W Hospicjum dla dzieci im. Małego Księcia w Lublinie otwarto stacjonarny oddział opieki. Jego...
16.03.2015
W Szpitalu Zakonu Bonifratrów nie doszło do żadnych uchybień i zaniedbań w trakcie narodzin...
16.03.2015
17 marca 2015 roku odbędzie się 8 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostaną...
16.03.2015
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 10 marca 2015 stwierdził, iż odmowa wydania osobie...
16.03.2015
Z najnowszych danych Narodowego Funduszu Zdrowia, które przytacza Rzeczpospolita, wynika, że za...
16.03.2015