Z przyczyn proceduralnych termin ten odsuwa się; obecnie wskazywany jest początek 2016 roku.

Konieczne jest bowiem sporządzenie odpowiedniego raportu w Ministerstwie Zdrowia, przeprowadzenie postępowania w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a wreszie zakontraktowanie usługi w NFZ.
 

Inwestycja zrealizowana kosztem kilkuset milionów złotych może uratować życie i zdrowie wielu ludzi. - W żadnym przypadku nie mogą w tym przeszkadzać bariery natury biurokratycznej - uważa poseł Andrzej Adamczyk (PiS) i apeluje do premier Ewy Kopacz o przyspieszenie procedur, tak by ośrodek mógł świadczyć usługi już od października 2015. (pap)