Wycofane zostały następujące serie produktu:

numer serii: F140265A, data ważności: 30.09.2015

numer serii: F140265D, data ważności: 30.09.2015

Podmiotem odpowiedzialnym jest medac Gesellschaft fur klinische Specialpraparate mbH. 

3 czerwca 2015 roku do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynęła decyzja własna podmiotu odpowiedzialnego o wycofaniu z obrotu podanych serii produktu. Została ona podjęta z powodu stwierdzenia obecności w nich cząstek stałych. 

W związku z tym Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął powyższą decyzję.