W przedstawionych projektach między innymi uelastyczniono regulacje dotyczące obowiązkowego składu konsylium w przypadku leczenia nowotworów układu krwiotwórczego lub układu chłonnego u dzieci lub dorosłych oraz w przypadku leczenia dzieci wprowadzono alternatywę dla lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii dziecięcej uwzględniającą specjalistów w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej lub chirurgii stomatologicznej - w przypadku chirurgii szczękowo -twarzowej, oraz otorynolaryngologii dziecięcej lub otorynolaryngologii – w przypadku otorynolaryngologii. 

Ponadto w części dotyczącej organizacji udzielania świadczeń uwzględniono przypadki, w których postawienie rozpoznania onkologicznego jest możliwe wyłącznie w wyniku zabiegu operacyjnego. 

Czytaj: Rozpoczęły się prace nad zmianami w pakiecie onkologicznym >>>

Do konsultacji zostały przekazane trzy projekty rozporządzeń: projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Projekty rozporządzeń dostępne są na stronie Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl

Uwagi do projektów można zgłaszać na adres uwagi.onkologia@mz.gov.pl

- w trybie konsultacji publicznych – do 1 lipca 2015 roku

- w trybie uzgodnień – do 15 czerwca 2015 roku

Zmieniono także wzór Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego. Nową kartę będzie mógł wydawać lekarz udzielający świadczeń z zakresu profilaktycznych programów zdrowotnych.