Trybunał rozpatrzy skargę Komisji Europejskiej sprzed półtora roku, na niewdrożenie przez Polskę pięciu unijnych tzw. dyrektyw tkankowych. Grożą za to kary.
 

Zwykle Komisja Europejska chce kilkadziesiąt tysięcy euro za każdy dzień zwłoki od dnia, do którego należało wdrożyć dyrektywę. Tym razem skierowano wobec Polski wniosek ostrzegawczy, co oznacza, że Trybunał wezwie nas do usunięcia „bezzwłocznie” tego uchybienia. Jeśli rząd się z tego nie wywiąże – będzie kolejna skarga Komisji do Trybunału, a wtedy już także kara. (pap)