W ramach zrealizowanych inwestycji dokonana została wymiana dachu wraz z podniesieniem budynku o jedną kondygnację. Obecnie na II piętrze budynku funkcjonują gabinety lekarskie. Koszt ten inwestycji wyniósł 734,7 tys. zł, były to środki własne przychodni.

Wykonano także modernizację I piętra budynku za  661,5 tys. zł, z tego  411,5 tys. zł były to  środki własne, a 250 tys. – środki zewnętrzne. Wymieniono aparat RTG (stary przestarzały został wymieniony na nowoczesne urządzenie, spełniające europejskie normy) za 432 tys. zł,  152 tys. zł stanowiły środki własne, a 280 tys. zł środki z budżetu województwa. Modernizacja i  adaptacja pomieszczenia RTG kosztowała 145,6 tys. zł (środki własne).

Czytaj: Kluczem do sukcesu jest dobre zarządzanie szpitalem >>>

W 2014 r. przychodnia wykazała zysk w wysokości 280 tys. Roczny kontrakt placówki z NFZ na 2015 roku wynosi blisko 2,346 mln zł.

W przychodni SP ZOZ Medkol realizowana jest podstawowa opieka zdrowotna oraz opieka specjalistyczna. Działają tutaj poradnie: neurologiczna, otolaryngologiczna dla dzieci i dorosłych, chirurgii urazowo-ortopedycznej, endokrynologiczna, reumatologiczna, gruźlicy i chorób płuc, dermatologiczna oraz poradnia medyny pracy). Jednostka wykonuje także badania diagnostyczne w zakresie: badań laboratoryjnych, USG, USG Dopplera, RTG, pracowni audiometrycznej i spirometrycznej.