Pomimo że placówki są zobowiązane od stycznia 2015 do podawania  przewidywanych terminów wykonywania zabiegów, niektóre szpitale tego nie robią. Dotyczy to między innymi instytutów.  Na przykład Centrum Zdrowia Dziecka nie prowadzi kolejek do operacji kardiochirurgicznych.

Czytaj: Krótsze kolejki do specjalistów, pacjenci zostają w domach >>>

Rodzice dzieci oczekujących na zabiegi w tej placówce informowani są zwykle kilka dni przed operacją, że zwolnił się termin. Instytut wyjaśnia, że CZD jest w trakcie reorganizacji procesu powiadamiania rodziców i opiekunów pacjentów leczonych w tej placówce.

Cały artykuł www.gazetaprawna.pl