W czwartek 30 lipca 2015 roku minister zdrowia Marian Zembala, w ramach cyklu „Polaków zdrowia portret własny 2015”, odbędzie piątą wizytę, która dotyczyć będzie Warszawy. Spotkanie zaplanowano w godzinach od 11.00 do 15.00 w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Tematy przewodnie spotkania to: raport Rzecznika Praw Pacjenta, onkologia w ośrodkach akademickich, referencyjność szpitali klinicznych i instytutów badawczych, niekomercyjne badania kliniczne – znaczenie dla rozwoju współczesnej medycyny i farmacji, system specjalizacji modułowych, polski przemysł medyczny oraz mapa potrzeb usług farmaceutycznych i sposób wprowadzania nowych technologii medycznych (w tym lekowych).

Dyskusja będzie dotyczyła także nowych zadań i nowego miejsca dla farmaceuty w Polsce, Funduszy Europejskich w ochronie zdrowia oraz tworzenia i rozwoju centrów symulacji medycznej.

W spotkaniu wezmą między innymi udział: Krystyna Barbara Kozłowska - Rzecznik Praw Pacjenta, prof. dr hab. n med.  Marek Krawczyk - rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. n. med.  Kazimierz Roszkowski-Śliż  - dyrektor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek - kierownik Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus, prof. dr hab. n. med. Sławomir Majewski - prorektor do spraw nauki i współpracy z zagranicą Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Wojciech Matusewicz – prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 30 lipca 2015 r.