Rzecznik Praw Obywatelskich Teresa Lipowicz podjęła z urzędu sprawę zakazu stosowania medycznej marihuany w terapii pacjentów Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu. Komunikat na stronie Rzecznika informuje, że stało się to „w związku z doniesieniami medialnymi”.

Kilka dni temu neurolog Marek Bachański z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie dostał zakaz leczenia medyczną marihuaną. Centrum uzasadniało swoją decyzję tym, że informacje o skuteczności leczenia przedstawiane opinii publicznej nie mogą być podstawą do uznania jej za skuteczną i bezpieczną.

Marek Bachański specjalizuje się w leczeniu ciężkiej lekoopornej padaczki. Podawane w tym celu leki na bazie konopi indyjskich przynosiły efekty w postaci znacznego zmniejszenia (nawet o 90 procent) liczby napadów padaczkowych u dzieci.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w dalszym ciągu w ramach importu docelowego można sprowadzać dla pacjentów produkty lecznicze na bazie ziela konopi indyjskich, spełniające wymagania określone w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.). Ministerstwo przypomina też, że w latach 2013-2015 minister zdrowia wydał łącznie w trybie importu docelowego 23 indywidualne zgody na sprowadzenie z zagranicy produktów leczniczych na bazie ziela konopi indyjskich (tj. leków Bedrocan, Bediol i Bedrolite).

Komunikat na stronie Ministerstwa Zdrowia wskazuje, że ze względu na bezpieczeństwo pacjentów, produkty lecznicze, których skuteczność nie została jeszcze potwierdzona odpowiednimi badaniami naukowymi, powinny być stosowane jako eksperymenty medyczne - czyli na zasadach określonych w art. 21-29 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 464). Przepisy ustawy dają lekarzom możliwość wprowadzania nowych (lub tylko częściowo wypróbowanych) metod diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych w celu osiągnięcia korzyści dla zdrowia pacjenta, jeżeli dotychczas stosowane metody medyczne nie są skuteczne lub ich skuteczność nie jest wystarczająca. Zgodnie z prawem, eksperymentalna terapia może być stosowana wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej opinii niezależnej komisji bioetycznej.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.rpo.gov.pl, stan z dnia 30 lipca 2015 r.