W Ministerstwie Zdrowia odbyło się kolejne spotkanie wiceministra Cezarego Cieślukowskiego z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, które dotyczyło zasad i skali wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

Minister zdrowia proponuje przeznaczenie na wzrost wynagrodzeń środków w wysokości około 940 mln zł w okresie od września 2015 do grudnia 2016 r. oraz środków w wysokości około 1,5 mld zł w 2017 roku. Pozwoli to na wzrost wynagrodzeń średnio o około 600 zł brutto z kosztami pracodawcy w dwóch ratach po 300 zł od września 2015 roku i od stycznia 2017 roku. Kwota proponowana przez resort zdrowia uwzględnia możliwości finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia. Resort proponuje zróżnicowanie podwyżek na poziomie podmiotu leczniczego w zależności od oceny jakości pracy pielęgniarek i położnych.

OZZPiP postuluje podwyżki w wysokości 1500 zł dla każdej pielęgniarki. Realizacja tego postulatu kosztowałaby rocznie ok. 4 mld zł i jak wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia, zdecydowanie przekracza możliwości finansowe NFZ.

Aktualnie przedmiotem negocjacji są przepisy projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które zostało skierowane do konsultacji zewnętrznych z 30-dniowym terminem zgłaszania uwag.

Przedmiotem rozmów jest także projekt zarządzenia prezesa NFZ uwzględniający rozwiązania przyjęte w podanym projekcie rozporządzenia, oraz treść porozumienia, które powinno być zawarte pomiędzy ministrem zdrowia i prezesem NFZ a OZZPiP i NRPiP. W treści porozumienia przewiduje się zapisanie wysokości i harmonogramu podwyżek dla pielęgniarek i położnych.

Następne spotkanie zaplanowano na 3 sierpnia 2015 r.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 30 lipca 2015 r.