O 400 zł brutto wzrosną od stycznia przyszłego roku wzrosną zarobki ratowników medycznych - zakłada...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
25.09.2018
Opieka zdrowotna
Za leczenie zawału płaciłby NFZ, a za rehabilitację, sanatorium rehabilitacyjne - ZUS. Wspólnie z...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
25.09.2018
Finansowanie zdrowia

Prawne buble ustawy o POZ

Finansowanie zdrowia
Federacja Porozumienie Zielonogórskie wypunktowała nieciągnięcia, pułapki i zagrożenia związane z...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
24.09.2018
Finansowanie zdrowia
W odniesieniu do badań analizatorem wydechu wskazano, że nie przeprowadza się ich przed upływem 15...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
24.09.2018
Opieka zdrowotna
Nowelizacja przepisów rozporządzenia zmienia termin wejścia w życie wzoru deklaracji wyboru...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
24.09.2018
Opieka zdrowotna
Już 2400 skarg wpłynęło do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ciągu pierwszych trzech...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
24.09.2018
RODO
Do 15 października br. nastąpi wyliczenie ryczałtu za okres od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
24.09.2018
Opieka zdrowotna
Wciąż są problemy z nauczaniem dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a system indywidualnych...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
22.09.2018
Opieka zdrowotna
Komitet Ministrów Rady Europy wezwał rząd Polski do podjęcia niezwłocznych działań, które zapewnią...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.09.2018
Pacjent
Polskie szpitale mają problem z epidemią występowania bakterii lekoopornych z gatunku Klebsiella...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
21.09.2018
Opieka zdrowotna
Do 21 września przedłużono czas do kiedy placówki mają przekazać do Narodowego Funduszu Zdrowia...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
21.09.2018
Zawody medyczne
Warto domagać się zabezpieczenia przez sąd wydatków na leczenie lub wypłatę renty, jeszcze przed...
Jarosław Witkowski
21.09.2018
Opieka zdrowotna
Minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreśla, że widzą, że dyrektorzy niewłaściwe interpretują...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
20.09.2018
Zawody medyczne
Dla sądowej oceny zdolności do pracy miarodajny jest wynik badań lekarskich przeprowadzonych przez...
Dorian Lesner
20.09.2018
Emerytury i renty Prawo pracy
Lekarze i aptekarze spierają się o to, kto ma prawo sprzedawać pacjentom szczepionki, choć...
Katarzyna Nowosielska
20.09.2018
Finansowanie zdrowia
Minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreśla, że jest szansa na przywrócenie kształcenia techników...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
19.09.2018
Zawody medyczne
Osoby korzystające z kąpieliska powinny otrzymać pełną i szczegółową informację o jakości wody, by...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
19.09.2018
Administracja publiczna
W ramach pilotażu, na razie w kilku ośrodkach w Polsce, ma być stosowana najnowsza metoda leczenia...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
19.09.2018
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
- Wybierając leki do refundacji bazujemy tylko na dużych badaniach klinicznych, które robią firmy...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
19.09.2018
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Czynności świadczone w ramach stosunku pracy i działalności gospodarczej muszą być tożsame, aby...
Anna Olbrych
19.09.2018
PIT
Pacjentka twierdziła, że szpital dopuścił się błędu medycznego. Domagała się przyznania m.in. 30...
Aleksandra Partyk
19.09.2018
Opieka zdrowotna
Szczepienia, np. przeciw grypie, będą mogli wykonywać farmaceuci, listy refundacyjne co 3 miesiące...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
18.09.2018
Opieka zdrowotna Farmacja
Senacka komisja zdrowia we wtorek zarekomendowała przyjęcie bez poprawek nowelizacji ustawy o...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
18.09.2018
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Przy szpitalu Bródnowskim w Warszawie ma powstać klinika "Budzik dla dorosłych". Podobna placówka...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
18.09.2018
Opieka zdrowotna
Trwa opiniowanie kodeksu branżowego dla zdrowia. Liczne uwagi do projektu zgłosiło Prezydium...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
18.09.2018
Opieka zdrowotna RODO
Sąd Najwyższy rozstrzygnie w uchwale problem osób, które przebywały na zwolnieniu chorobowym po ustaniu umowy o pracę, ale zatrudnione były na umowie zlecenia w pierwszych dniach tej niezdolności. Miały możliwość opłacania dobrowolnie składek, ale nie skorzystały z tej szansy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.09.2018
Prawo pracy

Kompromitujące opinie biegłych lekarzy

Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Biegli lekarze piszą na potrzeby procesów sądowych opinie nie na temat i zamiast odnieść się do...
Katarzyna Nowosielska
18.09.2018
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Do ubezwłasnowolnienia zarządzającego placówką medyczną w ustalaniu wynagrodzenia pracowników...
Marcin Pakulski
18.09.2018
Finansowanie zdrowia Farmacja
Ustawa o świadczeniach zdrowotnych w samym tylko 2017 roku zmieniana była 16 razy. Jak tak dalej...
Krzysztof Koślicki
18.09.2018
Finansowanie zdrowia
O 20 proc. więcej ma zapłacić Narodowy Fundusz Zdrowia placówkom medycznym za skrócenie kolejek do...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
17.09.2018
Finansowanie zdrowia
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski