Prawo.pl

Fizjoterapeuci mogą założyć spółkę partnerską

Spółki Małe i średnie firmy Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Dzięki zmianom wprowadzonym w kodeksie spółek handlowych, poszerzono o fizjoterapeutów krąg wolnych zawodów, które mogą tworzyć spółki partnerskie. To specyficzna forma prowadzenia działalności, bowiem taką spółkę mogą założyć tylko przedstawiciele niektórych profesji.
Aleksandra Partyk
30.04.2019
Spółki Małe i średnie firmy Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Lek dla chorych na białaczkę, diabetyków i pacjentów pediatrycznych - takie nowości znalazły się w majowej liści leków refundowanych. Nie ma jednak żadnego nowego programu lekowego. Podwyższenie urzędowych cen zbytu (od 43,20 zł do 86,18 zł) nastąpiło w przypadku dwóch produktów leczniczych. Dla 267 produktów leczniczych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu od 1 gr do 5406,75 zł.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
29.04.2019
Opieka zdrowotna Farmacja
Jerzy Z., który określa siebie, że jest naturoterapeutą, w nagraniu umieszczonym w sieci podał, że policja wkroczyła do jego firmy i przeszukuje magazyny. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński potwierdza, że jest dochodzenie dotyczące sprzedaży produktów leczniczych bez odpowiedniego zezwolenia.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
29.04.2019
Opieka zdrowotna
Od 7 maja fizjoterapeuci będą masowo w całej Polsce oddawać krew, a później zaczną strajk włoski, czyli będą udzielać świadczeń zgodnie z procedurami, co oznacza opóźnienia wizyt. Po 13 maja mają zacząć głodować i masowo iść na zwolnienia lekarskie. Fizjoterapeuci podkreślają, że mają dość nierówności w płacach w ochronie zdrowia.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
29.04.2019
Zawody medyczne
W projekcie ustawy z 18 października 2017 r. przekazanym przez ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła gwarancja finansowania 6 proc. PKB dotyczyła „Produktu Krajowego Brutto z roku poprzedniego”, a jak to się stało, że teraz przy wyliczaniu wydatków na opiekę zdrowotną bierzemy teraz pod uwagę dane sprzed dwóch lat? - zastanawia się Robert Mołdach z Instytutu Zdrowia i Demokracji.
Robert Mołdach
29.04.2019
Finansowanie zdrowia

Zgon stwierdzi koroner, a czasem i ratownik

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
W każdym województwie będzie musiał być powołany koroner. Zgon pacjenta będzie mógł jednak stwierdzić także ratownik medyczny – takie zmiany, jak dowiedziało się Prawo.pl, przewiduje nowelizacja przepisów. Jednak ratownicy nie chcą mieć nowego obowiązku, a samorząd lekarski podkreśla, że w żadnym innym kraju nie ma takiego rozwiązania.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
29.04.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Powstrzymują się od pracy, idą na zwolnienia, odchodzą grupowo - w taki sposób załogi szpitali stawiają dyrektorów pod ścianą, by wywalczyć podwyżki. Domagają się nawet 1200 złotych. Szpitale uginają się pod naciskiem pracowników, podwyższają pensje i wpadają w coraz większe długi.
Katarzyna Nowosielska
27.04.2019
Opieka zdrowotna
Degludec, nowa insulina długo działająca znalazła się w projekcie majowej liście leków refundowanych. Nie ma ani jednego nowego programu lekowego, nad czym ubolewają m.in.: pacjenci hematoonkologiczni oraz osoby tracące wzrok, które czekają na rozszerzenie terapii.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
26.04.2019
Farmacja

Rzecznik Praw Pacjenta pyta SN o koszty sądowe w sprawach o zadośćuczynienie

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna
Rzecznik Praw Pacjenta złożył do Sądu Najwyższego pierwszy wniosek. Pyta w nim, czy w razie częściowego uwzględnienia żądania pacjenta, wnoszącego o zapłatę zadośćuczynienia pieniężnego, sąd może podjąć decyzję o obciążeniu go obowiązkiem zwrotu wszystkich kosztów procesu, zamiast ich proporcjonalnego rozdzielenia.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
26.04.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna
Dotychczas przepisy określały katalog podmiotów, u których hurtownia może kupować leki. Nie przewidywały jednak wprost zakazu zaopatrywania się przez hurtownie farmaceutyczne u podmiotów prowadzących obrót detaliczny - takie takie zmiany przewiduje nowelizacja Prawa farmaceutycznego, która ma umożliwić skuteczniejszą walkę z nielegalnym wywozem leków.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
26.04.2019
Opieka zdrowotna Farmacja
W nocy z czwartku na piątek Sejm uchwalił ustawę o Narodowej Strategii Onkologicznej. Projekt przedłożył prezydent. Dokument zakłada kompleksowe i długookresowe zmiany w onkologii, które mają obniżyć zachorowalność na choroby nowotworowe i zmniejszyć umieralność z powodu tych chorób oraz poprawić jakości życia chorych.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
26.04.2019
Opieka zdrowotna
Przepisy nie wskazują, w jakiej formie wydawane jest "powiadomienie o sposobie rozpatrzenia wniosku" o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. NSA uznał, że jest to decyzja administracyjna, która może być zaskarżona, ponieważ tylko taka interpretacja zapewnia realizację konstytucyjnego prawa do sądu.
Dorian Lesner
26.04.2019
Opieka zdrowotna
O ponad 717 mln złotych więcej na leczenie dostaną szpitale w 2019 r. podał Narodowy Fundusz Zdrowia. Zarząd Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych mówi, że potrzebują 2 mld zł, by pokryć rosnące koszty udzielania świadczeń medycznych oraz oczekiwania płacowe grup zawodowych pominiętych w dotychczasowych podwyżkach.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
25.04.2019
Finansowanie zdrowia Zarządzanie
Prawie już od roku obowiązuje RODO. Zgodnie z tymi przepisami lekarz nie powinien wywoływać pacjenta do gabinetu po nazwisku, ale inaczej trzeba także informować pacjenta o przetwarzaniu jego danych. O  tym, z jakimi nowymi obowiązkami związanymi z RODO największy problem mają lekarze, rozmawiamy z Markiem Sajem, dyrektorem Biura Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
25.04.2019
Opieka zdrowotna RODO
Ministerstwo twierdzi, że obecne przepisy wykluczają sytuacje, że dokumentacja medyczna, po zamknięciu przychodni, przechowywana jest w przypadkowym miejscu, np. „pozostawiona” w miejscu udzielania świadczeń lub w domu lekarza. Jednak według izb lekarskich lekarze przechowują dokumentację w domach, bo tak jest taniej.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
25.04.2019
Opieka zdrowotna
Ujednolicenie charakteru i wysokości kar z tytułu błędnego określenia poziomu refundacji recept – takie zmiany zakłada projekt, który w środę przyjął rząd. Jak wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia projektowana zmiana ma na celu zrównanie sytuacji podmiotów podlegających kontroli.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
24.04.2019
Zawody medyczne
Na majowej liście refundacyjnej nie będzie żadnego nowego leku dla pacjentów hematoonkologicznych. - Jeden z czterech leków dla tej grupy chorych, które negocjowaliśmy, otrzymał pozytywną opinię, ale pojawi się na lipcowej liście - zapowiada w rozmowie z Prawo.pl wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
24.04.2019
Opieka zdrowotna
W środę wojewódzkie oddziały NFZ podały, ile dodatkowo pieniędzy przekazały szpitalom. Filip Nowak, dyrektor mazowieckiego oddziału chwalił się, że od kiedy zniesiono limity, skokowo wzrosła liczba operacji zaćmy. W pierwszym kwartale tego roku było 300 zabiegów, a w pierwszym tygodniu kwietnia 886. - Tych pieniędzy jest za mało - mówią dyrektorzy szpitali powiatowych
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
24.04.2019
Opieka zdrowotna
Fizjoterapeuci 7 maja będą masowo w całej Polsce oddawać krew. To początek akcji protestacyjnej zapowiadanej pod hasłem "Maj bez fizjoterapeutów". Fizjoterapeuci podkreślają, że mają dość nierówności w płacach w ochronie zdrowia. Chcą podwyżek takich samych jak dostały pielęgniarki i położne.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
24.04.2019
Zawody medyczne
Do rzeczników odpowiedzialności zawodowej co roku wpływa ok. 3 tysięcy skarg. Tylko jedna trzecia z nich trafia do sądów lekarskich. Te od lat 90. nałożyły karę pozbawienia prawa wykonywania zawodu zaledwie na 13 lekarzy. Wzrasta liczba kasacji do Sądu Najwyższego, jednak większość z nich jest składana przez lekarzy – pisze dr Iwona Wrześniewska-Wal
Iwona Wrześniewska-Wal
24.04.2019
Opieka zdrowotna
Od 4 maja 2019 roku udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu będzie bezpłatne. Dotyczy to jednak tylko dokumentów udostępnianych pacjentowi po raz pierwszy. Nowe zasady to efekt zmian zawartych w ustawie wprowadzającej unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
23.04.2019
Opieka zdrowotna
Wspieranie rozwoju produkcji leków w Polsce oraz prezentacja raportu dotyczącego doświadczeń innych krajów w tym zakresie - będą tematem posiedzenia Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, które odbędzie się 8 maja.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
23.04.2019
Farmacja
Po wprowadzeniu programu Leki 75+ starsze osoby mniej wydają na lekarstwa. W 2019 roku budżet państwa sfinansuje im leki za ponad 733 000 tys. zł. W kolejnych latach środki przeznaczane na ten cel będą coraz wyższe. Najwyższa Izba Kontroli ma jednak wątpliwości co do tworzenia wykazu darmowych produktów.
Agnieszka Matłacz
23.04.2019
Pacjent Farmacja
Nawet gdy Narodowy Fundusz Zdrowia kwestionuje potrzebę zoperowania pacjenta i nie chce za to zapłacić, szpital może wygrać z płatnikiem w sądzie. I jeszcze zyskać - jak pokazuje przykład szpitala z Łodzi - 60 tysięcy złotych tytułem odsetek.
Katarzyna Nowosielska
23.04.2019
Finansowanie zdrowia
W lipcu wynagrodzenia pielęgniarek mają wzrosnąć o 100 zł, jednak nadal wiele z nich nie dostało 1100 zł, które miały mieć od września ubiegłego roku. - Są takie przypadki, że otrzymały tylko 200 zł - mówi Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Według związku to jest kradzież, bo placówki dostały pieniądze na wzrost wynagrodzeń. Szefowa związku zapowiada zgłaszanie do Ministerstwa Zdrowia placówek, które nie wypłaciły podwyżek, by je skontrolować.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
23.04.2019
Zawody medyczne
Warunki zatrudnienia opiekunek i opiekunów osób starszych zatrudnionych w Niemczech przypominają często współczesne niewolnictwo - twierdzi OPZZ. Pracują po 24 godziny na dobę, w izolacji społecznej, za stosunkowo niskie płace oraz nie mają kontaktu i wsparcia ze strony pracodawców.
Monika Stelmach
21.04.2019
Opieka zdrowotna
Od lutego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego zaczęły działać studia licencjackie na kierunku pielęgniarskim, wkrótce uczelnia zacznie rekrutację na studia lekarskie, gdyż od jesieni rusza taki wydział. O tym, że otwarcie kierunków medycznych to dopiero początek, bo w planach jest otwarcie także własnego szpitala, rozmawiamy z rektorem ks. prof. Stanisławem Dziekońskim.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
20.04.2019
Szkolnictwo wyższe Opieka zdrowotna
Tylko około 23 proc. osocza pobieranego od polskich honorowych dawców krwi trafia do szpitali. Jego nadwyżki, czyli ok. 200 tys. litrów rocznie przekazywane są za opłatą za granicę. Co zrobić z tymi nadwyżkami, czy warto zbudować w Polsce fabrykę do frakcjonowania osocza? – na takie pytania do 28 czerwca ma odpowiedzieć powołany właśnie przez ministra zdrowia zespół ekspertów.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
19.04.2019
Opieka zdrowotna
Nowelizacja ustawy o zawodzie farmaceuty przewiduje dodatkowe obowiązki dla aptekarzy, ale w projekcie nie przewidziano ani złotówki na to, by im za to zapłacić. Resort zdrowia przygotował także nowelizację ustawy refundacyjnej, a ta zakłada m.in.: utajnienie procesu refundacji, rzadsze publikowanie list leków i brak sztywnej kwoty na refundację.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
19.04.2019
Farmacja
Elektroniczna recepta będzie ważna przez rok, asystenci będą mieli większe uprawnienia, pojawią się nowe funkcjonalności w Internetowym Koncie Pacjenta, a system informatyczny za lekarza wypełni na e-recepcie poziom refundacji leku – takie zmiany zakłada projekt nowelizacji ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań e-zdrowia.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
19.04.2019
Opieka zdrowotna Zawody medyczne