Będę starał się w najbliższym czasie zaproponować taki recovery plan (plan naprawy), który traktuje już nie tylko o zwiększeniu dostępności, ale też na polegać odbudowie zdrowia – powiedział Niedzielskiwe wtorek rano w radiu Zet.

Minister przyznał, że "bycie w izolacji czy względnym odosobnieniu przez te pół roku ponad, spowodowało duży przyrost problemów zdrowotnych w Polsce". - Nie jest tajemnicą, że profilaktyka, regularne badania, które prowadziliśmy przed pandemią, zostały zaniedbane. Będzie to skutkowało w tzw. deficycie zdrowia. Walka z tym deficytem zdrowia to kolejne z wyzwań, które trzeba natychmiast podjąć – wskazał. Minister w ramach planu naprawy zmierza zaproponować rozwiązania w trzech zakresach.

Czytaj: Część szpitali już bez szans na wykonanie kontraktów>>
 

 


Pierwszym z nich ma być powrót do profilaktyki. Tutaj chciałbym odwołać się do planu politycznego Prawa i Sprawiedliwości, w którym był wyraźnie zapisany program badań profilaktycznych dla 40-latków. Będziemy chcieli ten program wrócić do idei – powiedział Niedzielski.  I przypominał, był już gotowy projekt, ale pandemia pokrzyżowała plany.  - Teraz go zmodyfikujemy – zapowiedział.

Drugi zakres ma dotyczyć zniesienia limitów w specjalistyce.  - Tutaj będziemy chcieli zdjąć limity i w ten sposób zachęcić wszystkich pacjentów, ale też oczywiście przychodnie i lekarzy, by zwiększyć skalę wizyt – mówił minister. - Zniesienie limitów będzie dotyczyło wybranych zakresów, nad którymi jeszcze pracujemy" – dodał. "Ja mówię o takich generalnych założeniach to nie są jeszcze bardzo precyzyjnie sformułowane plany – dodał.

Trzeci element ma być w szpitalnictwie, i dotyczyć ma zajęcia się priorytetami, czyli onkologią i kardiologią. - Będziemy chcieli, żeby krajowa sieć onkologiczna, która cały czas ma status pilotażu stała się takim rozwiązaniem standardowym – poinformował Niedzielski. Wyjaśnił, że chodzi o upowszechnienie wzorca, który jest w sieci onkologicznej i polega na współpracy silnych ośrodków referencyjnych i współpracujących z nią podmiotów tak, by leczenie pacjenta było lepiej koordynowane.