Związek przygotował analizę  procentowego wykonania planowanej liczby jednostek sprawozdawczych w ryczałcie PSZ (podstawowe szpitalne zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej) na 2020 r. za okres styczeń-czerwiec 2020 r., dla szpitali zakwalifikowanych do I i II stopnia PSZ. Badaniem objęto 372 podmioty lecznicze. Dane wykorzystane w raporcie pochodzą z Narodowego Funduszu Zdrowia, a zostały udostępnione Związkowi Powiatów Polskich przez Ministerstwo Zdrowia. 

Szpitale powiatowe szczególnie zagrożone

Autorzy opracowania zwracają uwagę na wykonanie ryczałtu w szpitalach powiatowych I stopnia, ponieważ grupa ta jest w zestawieniu najbardziej liczna. Z raportu wynika, że średnie wykonanie ryczałtu w tych jednostkach oscyluje w granicach 40 proc. Jego autorzy informują, że podmioty prowadzące szpitale wyrażają liczne obawy dotyczące ryczałtów jakimi dysponują szpitale należące do sieci. Jak zauważają, niezależnie od tego, że okres rozliczeniowy wykonania ryczałtów zostanie przedłużony do końca czerwca 2021 r. to wiele jednostek nie będzie w stanie nadrobić „strat” jakie powstały w związku, z ograniczeniem funkcjonowania szpitali z uwagi na epidemię koronawirusa SARS-CoV-2. 
- Ponadto przez czas ograniczonego funkcjonowania szpitale pomimo, iż zaoszczędziły pieniądze na materiałach medycznych czy lekarstwach, to ponosiły koszty stałe, w tym głównie koszty wynagrodzenia personelu. W związku z tym wiele szpitali będzie miało trudności z wykonaniem zaległego ryczałtu, z uwagi na problemy natury finansowej, ale również i lokalowej – bloki operacyjne posiadają bowiem określoną dobową przepustowość pacjentów - czytamy w raporcie.

Czytaj: Szpitale dostają już zadania do jesiennej walki z pandemią>>
 

Mocne uderzenie pandemii

Zdaniem autorów opracowania, na stan wykonania ryczałtu w szpitalach wpływ miało wiele czynników między innymi zamykanie poszczególnych oddziałów z uwagi na wystąpienie koronawirusa SARS-CoV-2 na ich terenie, w niektórych wypadkach oddziały te zamykano wielokrotnie, w różnych odstępach czasowych, a w przypadku mniejszych szpitali zdarzało się, że wyłączony z funkcjonowania był cały szpital. W początkowej fazie epidemii w wielu szpitalach brakowało środków ochrony osobistej dla personelu (maseczki, kombinezony, rękawiczki) co w połączeniu ze wzmożonym reżimem sanitarnym powodowało, iż szpitale odmawiały pacjentom wykonywania zabiegów planowych. Często występowała sytuacja, w której sami pacjenci rezygnowali z zaplanowanych zabiegów z uwagi na strach przed zarażeniem się COVID-19 podczas szpitalnej wizyty. - Wszystko to miało wpływ na stan wykonania ryczałtu za pierwsze półrocze 2020 roku - czytamy w raporcie. 

Specjalna sytuacja jednoimiennych

Z opracowania wynika, że w odmiennej sytuacji znajdują się szpitale przekształcone na szpitale jednoimienne. W szpitalach tych wykonanie ryczałtu oscyluje w granicach 26 proc. planu. Z przedstawionych w zestawieniu podmiotów część szpitali (3) pełniły wyłącznie funkcję szpitali jednoimiennych udzielając świadczeń tylko pacjentom z COVID-19. Pozostałe ujęte w zestawieniu pełniły funkcje szpitali jednoimiennych jednakże udzielały świadczeń dla pacjentów z COVID-19 oraz świadczeń zakontraktowanych dla pacjentów innych niż z podejrzeniem koronawirusa SARS-CoV-2. 


Nieźle w kujawsko-pomorskim i podlaskim, słabo w śląskim

Raport stwierdza, że w skali kraju stopień wykonania ryczałtu za okres styczeń-czerwiec 2020 r. w przypadku szpitali powiatowych i innych niż powiatowe I stopnia (bez jednoimiennych) sytuacja najlepiej przedstawia się kolejno w województwach: kujawsko-pomorskim, podlaskim, podkarpackim i świętokrzyskim; najgorzej zaś w województwach: lubelskim i śląskim. W przypadku szpitali powiatowych i innych niż powiatowe zaszeregowanych do II stopnia (bez jednoimiennych) najlepiej sytuacja wygląda w województwach: dolnośląskim, łódzkim i wielkopolskim; najgorzej zaś w województwach: warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim, opolskim i śląskim.

Dużo koronawirusa - niskie wykonanie ryczałtu 

Zdaniem autorów analizy, można wnioskować, że istnieje powiązanie pomiędzy procentem wykonania ryczałtu a ilością zakażonych COVID-19 w danym województwie. Województwo śląskie, które dwukrotnie pojawia się wśród województw o najniższym procencie wykonania ryczałtu ma największą w Polsce ilość osób zakażonych. Jednak w tym zestawieniu znalazły się też województwa lubelskie, warmińsko-mazurskie i świętokrzyskie, gdzie liczba zakażeń była stosunkowo niska. Natomiast województwo lubuskie, w którym liczba zakażonych na COVID-19 jest najniższa w Polsce, ma jeden z najwyższych procentowych wskaźników wykonania ryczałtu. Pozostałe województwa, w których średni procent wykonania ryczałtu jest wyższy, należą do regionów, w których liczba zakażonych w porównaniu do pozostałych województw jest niższa.