- Strategia związana ze zwalczaniem epidemii COVID-19 obowiązuje od dnia jej ogłoszenia. Obecnie, mówiąc w przenośni, dostrajamy nasz system ochrony zdrowia, do kierunków działań wskazanych w strategii. Szczególnie istotne w tym kontekście jest przygotowanie do nowych zasad, w nowej jesiennej rzeczywistości, szpitali, na trzech poziomach ich funkcjonowania – mówi minister zdrowia dr Adam Niedzielski.

Czytaj: Strategia resortu zdrowia: Dezynfekcja, dystans, maseczki - nadal podstawą w pandemii>>
 

Jak poinformował resort, do tej pory głównymi placówkami, które zajmowały się pacjentami z koronawirusem były szpitale jednoimienne, jednak strategia walki z pandemią zmienia system zabezpieczenia szpitalnictwa. Zgodnie z założeniami strategii lecznictwo szpitalne dla pacjentów z koronawirusem zostało podzielone na trzy poziomy.

 

- W sumie Ministerstwo Zdrowia wydało 89 decyzji administracyjnych dla szpitali, a wojewodowie – ponad 450 – mówi Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia.  - W przypadku szpitali działających jako spółki decyzję wydawało Ministerstwo Zdrowia, w przypadku pozostałych placówek – wojewodowie.

Jak podkreśla wiceminister Kraska szpitale są przygotowywane do walki z koronawirusem na jesień. Dzięki już wydanym decyzjom w pierwszym poziomie zabezpieczenia znajdzie się 374 szpitali należących do tzw. sieci szpitali. Kolejnych 69 decyzji dotyczy oddziałów zakaźnych i obserwacyjno-zakaźnych, które są zakwalifikowane do II poziomu.

Ministerstwo podkreśla, że zgodnie ze strategią na najwyższym, trzecim poziomie znalazło się 9 szpitali wielospecjalistycznych. Są w nich m.in. oddziały: internistyczny i chorób zakaźnych, chirurgii ogólnej, położnictwa i neonatologii, kardiologiczny, intensywnej terapii i ortopedyczny. Do tych placówek będą trafiali pacjenci z rozpoznanym koronawirusem, którzy wymagają wysokospecjalistycznego leczenia. Jednak będzie można w nich udzielać świadczeń także osobom, które nie są zakażone koronawirusem.

Szpitale wielospecjalistyczne zaliczone do trzeciego poziomu zabezpieczenia:

  1. 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu 
  2. Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu 
  3. SPZOZ Puławy w Puławach
  4. Szpital Uniwersytecki w Krakowie
  5. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie 
  6. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie -Koźlu
  7. SPZOZ MSWiA w Białymstoku
  8. Megrez sp. z o.o. w Tychach
  9. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu

 

Więcej: Jesienna strategia walki z epidemią koronawirusa>>