Od 8 stycznia 2020 r. obowiązkowe będzie wystawianie recept w postaci elektronicznej. Tymczasem blisko połowa placówek nie jest podłączona do systemu e-zdrowia P1, co jest do tego konieczne. Resort zdrowia jednak podkreśla, że jeśli lekarz nie będzie w stanie wystawić e-recepty, pacjent otrzyma receptę papierową, którą będzie mógł tak jak dotychczas zrealizować w dowolnej aptece.

Po 8 stycznia 2020 r. 1. , gdy e-recepty będą już obowiązkowe pacjent otrzyma wychodząc z gabinetu:

  • SMS, w którym podany będzie 4-cyfrowy kod dostępu — pacjent podaje w aptece kod wraz ze swoim numerem PESEL;
  • e-mail z informacją o wystawionej e-recepcie w postaci pliku PDF — pacjent udostępnia farmaceucie kod kreskowy na ekranie telefonu lub podaje 44-cyfrowy klucz dostępu z pliku PDF (albo 4-cyfrowy kod dostępu z pliku PDF wraz z numerem PESEL).
  • wydruk informacyjny o wystawionej e-recepcie — wydrukowany dokument lekarz przekazuje pacjentowi (nie musi podpisywać wydruku ani stawiać pieczątek). Farmaceuta sczytuje dane z wydruku i zwraca go pacjentowi.

20 rzeczy, które pacjent powinien wiedzieć o e-recepcie – czytaj tutaj>>

Ministerstwo Zdrowia deklaruje jednak, że zaraz po tej dacie nie przewiduje sankcji dla lekarzy, którzy w styczniu nadal nie będą wystawiać e-recept. Jednak zgodnie z przepisami kary finansowe mają obowiązywać od lipca 2020 r. - Pacjent nie będzie ponosił żadnych negatywnych konsekwencji tego, że dana placówka nie jest podłączona do systemu e-zdrowie, ponieważ po odbytej wizycie otrzyma receptę papierową, którą będzie mógł tak jak dotychczas zrealizować w dowolnej aptece - podaje resort.

Zobacz szkolenie w LEX: Zmiany w prawie ochrony zdrowia w 2020 r. Co czeka szpitale i przychodnie? >

Od 1 stycznia wiele nowych leków refundowanych 

Na styczniowej liście leków refundowanych znajdą się nowe leki dla chorych z rakiem piersi, płuca oraz chłoniakami. Od stycznia będą refundowane także nowe leki dla chorych na depresję, diabetyków oraz poszerzona zostanie terapia dla dzieci z astmą i pokrzywką.

Nowa generacja leków na cukrzycę, depresję na styczniowej liście leków refundowanych - czytaj tutaj>>
 

Nowe zasady wydawania zleceń na wyroby medyczne

Od 1 stycznia 2020 r. zostaną uproszczone zasady wystawiania, weryfikacji i realizacji zleceń na wyroby medyczne. To ma być ułatwienie dla pacjentów, a w szczególności osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy, które do dnia 31 grudnia 2019 r. zostały na dotychczasowych zasadach

  1. wystawione,
  2. wystawione i potwierdzone

- są odpowiednio potwierdzane i realizowane albo realizowane na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

Zlecenia jednorazowe (np. na wózek inwalidzki, aparat słuchowy) muszą zostać potwierdzone. W takim przypadku pacjent udaje się do oddziału wojewódzkiego NFZ w celu potwierdzenia(analogicznie jak ma to miejsce obecnie).

Zlecenia cykliczne (na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie np. pieluchomajtki) wystawione w ramach ważnej karty nie wymagają potwierdzenia w oddziale wojewódzkim NFZ. Z takim zleceniem pacjent udaje się bezpośrednio do świadczeniodawcy realizującego zlecenie.

Jak informuje NFZ, zlecenie cykliczne wystawione do 31 grudnia 2019 r. po raz pierwszy musi zostać potwierdzone w oddziale NFZ. W ramach potwierdzenia pacjent otrzymuje kartę ważną maksymalnie do końca 2020 r. Każde kolejne zlecenie wystawiane w ramach karty nie wymaga potwierdzenia w Oddziale Wojewódzkim NFZ. Po wystawieniu pacjent udaje się bezpośrednio do świadczeniodawcy realizującego zlecenie na wyroby medyczne. O sposobie wystawienia i realizacji zleceń po 1 stycznia 2020 r. ma decydować pacjent.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia z 11 grudnia 2019 r., Narodowy Fundusz Zdrowia ma honorować zlecenia wystawione po 1 stycznia 2020 r. zarówno na starych i nowych wzorach. 

Od 1 kwietnia 2020 r. wystawianie, realizacja i rozliczanie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne odbywać się będzie z wykorzystaniem nowych wzorów zleceń zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Zlecenia wystawione do 31 grudnia 2019 r. na starym wzorze są odpowiednio potwierdzane i realizowane albo realizowane na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

Czytaj w LEX: E-recepty w praktyce funkcjonowania podmiotów leczniczych >

Szpitale nie zapłacą szybciej za długi

Ustawa o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r. Zakłada ona skrócenie – do maksymalnie 30 dni od dnia doręczenia faktury – terminów zapłaty w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny. Z tych przepisów wyłączono szpitale, które są dłużnikami. Dla lecznic nie wzrosną także odsetki.

Szpitale nie będą musiały szybciej spłacać długów – czytaj tutaj>>
 

Zmiany w funkcjonowania dyspozytorni medycznych

Od 1 stycznia 2020 r. za nadzór nad pracą dyspozytorów medycznych odpowiadał będzie kierownik dyspozytorni medycznej, natomiast za całodobową koordynację prawidłowego funkcjonowania dyspozytorni medycznych - główny dyspozytor medyczny. W przypadku tego drugiego wchodzą też przepisy określające jego kompetencje. Od 1 stycznia 2020 r. wchodzi w życie część przepisów rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie organizacji dyspozytorni medycznej.

Więcej lecznic wyśle informacje o kolejkach

Od 1 stycznia 2020 r. pierwszy wolny termin wizyt do NFZ będą musiały codziennie zgłosić kolejne lecznice, w tym także te zajmujące się fizjoterapią. Dyrektorzy szpitali podkreślają, że muszą zatrudnić pracownika tylko do raportowania danych dotyczących kolejek. 

Od 1 stycznia 2020 r. harmonogramy przyjęć pacjentów będą musiały wysyłać do NFZ już wszystkie lecznice, które mają kontrakt z NFZ na stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. Do tej pory taki obowiązek miały szpitale i przychodnie specjalistyczne. To oznacza, że informacje o pierwszych wolnych terminach wysyłać będą musiały także m.in.: zespoły długoterminowej opieki domowej dla dorosłych i dzieci, zespoły długoterminowej opieki domowej dla dzieci, hospicja domowe i zespoły domowej opieki paliatywnej, zakłady i oddziały pielęgnacyjno-opiekuńcze oraz zakłady opiekuńczo-lecznicze.  

Czytaj w LEX: Nowe zasady stosowania przez świadczeniodawców standardu rachunku kosztów >

Do tej pory system sprawozdawanie kolejek obowiązywało w szpitalach i przychodniach specjalistycznych. One od 1 lipca 2019 r. muszą prowadzić harmonogram przyjęć i raportować je do NFZ (przekazują je poprzez aplikację AP-KOLCE udostępnioną przez Fundusz). Placówki mają obowiązek przekazywać każdego dnia roboczego oddziałowi wojewódzkiemu NFZ informacje o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia.

Od 1 stycznia 2020 r. nie tylko więcej podmiotów będzie musiało wysyłać harmonogramy przyjęć, ale także rozszerzy się zakres sprawozdawanych informacji. Trzeba będzie  przekazywać dane dotyczące kolejek także w przypadku fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej.

 

Wydawanie orzeczeń o stanie zdrowia uczniów w szkołach sportowych

Od 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące wydawania orzeczeń o stanie zdrowia uczniów, którzy chcą uczyć się w szkołach sportowych. Dalej takie zaświadczenia będą wystawiać lekarze rodzinni. Jednak zdaniem lekarzy przepisy nadal nie są precyzyjne, a co najważniejsze, ponieważ nie zawierają jasno określonych przeciwwskazań zdrowotnych, to nadal będą to „bezużyteczne papiery, które dają jedynie złudzenie bezpieczeństwa zdrowotnego ucznia”.

Przypomnijmy, że od 1 marca 2019 r. zawodnicy-amatorzy mogą uzyskać zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Jednak lekarze rodzinni nie chcą ich wystawiać, bo ich zdaniem przepisy nie dają im do tego odpowiednich uprawnień. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że lekarz poz może, ale nie musi wystawić takie zaświadczenie i zapowiada, że trwają prace nad ustawą o sporcie, w której ma zostać zdefiniowane co jest sportem amatorskim, a co rekreacyjną aktywnością sportową.

Czytaj w LEX: Płatny urlop szkoleniowy dla pielęgniarek i położnych >

Powstanie Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie

1 stycznia 2020 r. wchodzi w życie rozporządzenie dotyczące reorganizacji Centrum Onkologii Warszawie. Placówka zostanie przekształcona w Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie. Jednym z jej nowych zadań będzie koordynacja realizacji i monitorowanie wdrożenia Narodowej Strategii Onkologicznej.

Strategia onkologiczna z podatkiem cukrowym i wyższą akcyzą na papierosy - czytaj tutaj>>

Nowe stawki opłat za krew i jej składniki

W przyszłym roku wysokości opłat składników krwi ma być utrzymana na prawie takim samym poziomie jak w 2019 r. Resort zdrowia tłumaczy, że utrzymanie wydatków na takim poziomie jest konieczne ze względu na coraz większą presję wynagrodzeń oraz wejście w życie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia.

Opłaty za krew bez zmian, bo duża presja wynagrodzeń - czytaj tutaj>>