Początek roku kalendarzowego to zawsze gorący okres w prawie ochrony zdrowia. Wówczas wchodzi w życie najwięcej przepisów ważnych z punktu widzenia codziennego funkcjonowania podmiotów leczniczych i osób wykonujących zawody medyczne. Nie inaczej będzie w zbliżającym się 2020 r. 

Podczas szkolenia zostaną omówione najistotniejsze modyfikacje w prawie ochrony zdrowia, które wejdą w życie w pierwszej połowie 2020 r. Osoby biorące udział w szkoleniu zdobędą szeroką wiedzę na temat takich zagadnień jak:

  • zmiany w zasadach wystawiania recept (obligatoryjne wystawianie e-recept od stycznia, rozszerzenie uprawnień do wystawiana recept „S", zmiana sposobu podawania poziomu odpłatności na recepcie);
  • zmiany dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej (nowe zasady obiegu czy ograniczenie objętości danych w dokumentacji);
  • modyfikacja katalogu podmiotów objętych systemem kolejkowania;
  • zmiany w terminach płatności w umowach zawieranych przez niektóre podmioty lecznicze;
  • rozszerzenie katalogu elektronicznej dokumentacji medycznej;
  • zmiany w zasadach prowadzenia przez świadczeniodawców standardowego rachunku kosztów.

 

Szkolenie poprowadzi radca prawny Iwona Kaczorowska-Kossowska. Ekspertka specjalizuje się w prawie medycznym i farmaceutycznym, w szczególności w zakresie kontaktów lekarz-pacjent i negocjacjach umów i porozumień w sprawach związanych z prowadzeniem podmiotów leczniczych, praktyk lekarskich i aptek. Wieloletni wykładowca zagadnień z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego, współpracuje m.in. z Okręgową Izbą Lekarską w Gdańsku, oraz organizacjami pracodawców i pracowników ochrony zdrowia.

Opłaty za odpady medyczne wzrosną nawet o 800 procent  - czytaj tutaj>>

Także o gospodarowaniu odpadami 

W ramach webinaru, ekspert przedstawi nie tylko zmiany prawne dotyczące bezpośrednio ochrony zdrowia, ale także pośrednio oddziałujące na sytuację podmiotów leczniczych. Przykładem takich modyfikacji są m.in.: styczniowe zmiany w przepisach dotyczących sposobu ewidencjonowania gospodarki odpadami.

By zapisać się na szkolenie, trzeba wypełnić formularz dostępny tutaj>>

Dla kogo jest szkolenie?

Kompleksowe i podane w przyjemnej formie omówienie, z uwagi na szeroki zakres tematyczny, skierowane będzie do osób zarządzających szpitalami i przychodniami, jak również do podmiotów z nimi współpracujących.

Poruszone w webinarze zagadnienia zainteresują także zatrudnione we wspomnianych jednostkach osoby wykonujące zawody medyczne (w szczególności lekarzy oraz pielęgniarki).

W trakcie szkolenia będzie można zadać pytanie na czacie ekspertowi. Uczestnicy szkolenia otrzymają również specjalny certyfikat, potwierdzający zdobytą wiedzę.