Zgodnie z ustawą o referendum lokalnym, jego koszty pokrywa się z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, której dotyczy referendum. W przypadku referendum w Warszawie oznacza to, że środki na referendum będą pochodzić z kasy miasta.

Jak powiedział PAP rzecznik ratusza Bartosz Milczarczyk, na organizację referendum miasto przeznaczy 2 mln zł. Będzie to część subwencji drogowej, przekazywanej przez rząd samorządom na finansowanie lub refinansowanie inwestycji drogowych. Podkreślił, że nie są to pieniądze "znaczone" i mogą być przeznaczone na cel inny niż budowa dróg. Koszt wynagrodzenia członków komisji pokryją dzielnice.

Decyzję w sprawie przeznaczenia pieniędzy na referendum będzie musiała podjąć rada miasta, dokonując korekty budżetu miasta. Jak powiedział Milczarczyk, stanie się to prawdopodobnie na sesji 12 września.

Z wyliczeń ratusza wynika, że gdyby prezydent miasta Hanna Gronkiewicz-Waltz została odwołana, a później miały odbyć się przedterminowe wybory, łączny koszt obu głosowań wyniósłby ok. 6,5 mln zł.

Referendum w sprawie odwołania prezydent Warszawy odbędzie się 13 października. Będzie ważne, jeśli weźmie w nim udział 3/5 liczby wyborców, którzy wzięli udział w wyborze odwoływanego organu. W wyborach prezydenta Warszawy w 2010 r., w których zwyciężyła Gronkiewicz-Waltz, wzięło udział 649 049 osób. Oznacza to, że referendum w sprawie jej odwołania będzie ważne, jeśli weźmie w nim udział co najmniej 389 tys. 430 osób.

Gdyby Gronkiewicz-Waltz została odwołana, osobę pełniącą funkcję prezydenta miasta (tzw. komisarza) "niezwłocznie" wyznaczyłby premier. Swoją funkcję pełniłaby ona do czasu wyboru nowego prezydenta.

Obecna kadencja samorządu kończy się 21 listopada 2014 r. Przedterminowe wybory są zarządzane przez premiera, a rozporządzenie w tej sprawie musi być ogłoszone w Dzienniku Ustaw przynajmniej na 80 dni przed dniem wyborów. Nie ma więc szansy, by wybory odbyły się przed 21 listopada tego roku, a w przypadku, gdyby miały one wypaść w okresie krótszym niż 12 miesięcy przed upływem kadencji, rada miasta może zdecydować o ich nieprzeprowadzaniu. Wtedy do końca kadencji funkcję prezydenta sprawuje tzw. komisarz.