NIK: Bomby ekologiczne zagrażają mieszkańcom

Samorząd terytorialny Środowisko

Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi tzw. bomby ekologiczne wciąż mogą stanowić zagrożenie dla ludzi i środowiska. Organy administracji publicznej nie znają faktycznej skali zanieczyszczeń i zagrożeń. System identyfikacji i usuwania nie funkcjonuje skutecznie ani na szczeblu centralnym ani w samorządach – ocenia Najwyższa Izba Kontroli.

05.08.2019

Miasta chcą uwzględnienia spółek energetycznych w obniżkach cen prądu

Samorząd terytorialny

Związek Miast Polskich zabiega o uwzględnienie w mechanizmie stabilizacji ceny energii na drugie półrocze również spółek energetycznych, które są odbiorcą końcowym w rozumieniu ustawy, a które świadczą na rzecz samorządów usługę oświetlenia miejsc publicznych placów i dróg.

05.08.2019

WSA: Badania psychologiczne zawsze po skazaniu za jazdę „na podwójnym gazie”

Samorząd terytorialny

Po wydaniu przez sąd karny prawomocnego wyroku w sprawie o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, sąd zawiadamia starostę o wydanym orzeczeniu. Wówczas organ ma obowiązek skierować kierowcę na badania, aby psycholog ustalił ewentualne przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie.

04.08.2019

Cała izba SN potwierdzi ważność wyborów - Senat poparł zmiany w Kodeksie wyborczym

Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

O ważności wyborów prezydenta, do Sejmu, Senatu i do Parlamentu Europejskiego, a także o ważności referendum ogólnokrajowego rozstrzygać będzie cały skład "właściwej izby" Sądu Najwyższego - przewiduje nowelizacja Kodeksu wyborczego, którą w piątek bez poprawek przyjął Senat.

02.08.2019

Senatorowie za tworzeniem centrum usług społecznych

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Ustawa o centrach usług społecznych zakłada zapewnienie mieszkańcom kompleksowej organizacji usług społecznych. Centra będą mogły powstawać m.in. przez przekształcenie ośrodka pomocy społecznej. Centra Usług Społecznych mogą być tworzone dla jednej lub kilku gmin.

02.08.2019

Wiadomo już, ile dostaną województwa na przywracanie lokalnych autobusów

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Zatwierdzony został plan finansowy Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na rok 2019 – informuje Ministerstwo Infrastruktury. Najwięcej dostanie Podlasie – prawie 25 milionów złotych i województwo lubelskie – ponad 24 miliony złotych. Samorząd będzie dopłacał do kwoty deficytu na danej linii nie mniej niż 10 procent.

02.08.2019

Nowe obowiązki gmin w ochronie ludności. Kto zapłaci?

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej przewiduje nowe zadania dla samorządów. Ich realizacja wymagać będzie też nakładów finansowych. Na pokrycie tych kosztów, podobnie jak na dodatkowe obciążenie pracą muszą przygotować się urzędy gmin i miast.

02.08.2019

WSA: Pominięcie klubu radnych w komisji rewizyjnej nie naruszyło prawa

Samorząd terytorialny

Klub radnych powinien zgłosić nowego kandydata, jeżeli dotychczasowy nie uzyskał wymaganej większości głosów, aby zasiadać w komisji rewizyjnej. W sytuacji, gdy odmawia, uchwała w sprawie składu komisji może zostać podjęta bez uwzględnienia przedstawiciela tego klubu, a rada nie musi się obawiać zarzutu naruszenia prawa – wskazał WSA w Kielcach.

02.08.2019

WSA: Głos przewodniczącego komisji może być rozstrzygający

Samorząd terytorialny

Jednostka samorządu terytorialnego może uchwalić, że w przypadku równej liczby głosów decydujący będzie głos przewodniczącego komisji. Nie oznacza to, że ma on ich więcej niż pozostali członkowie tego gremium. Rozwiązanie to oznacza jedynie, że głos przewodniczącego będzie rozstrzygający.

01.08.2019

Przepis przejściowy pozwala na odbiór śmieci z firm na starych zasadach

Samorząd terytorialny Środowisko

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych może się odbywać na dotychczasowych zasadach, co przewiduje nowelizacja tzw. ustawy śmieciowej. Obecne przepisy stosuje się, jeśli gmina zawrze umowę przed dniem wejścia w życie ustawy. Ale na wejście w reżim starej ustawy pozwala już samo wszczęcie postępowania przetargowego.

01.08.2019

Dodatkowe pieniądze dla ochotniczych straży pożarnych - Sejm za poprawkami Senatu

Samorząd terytorialny

Powrót do pierwotnego rozdziału środków dla Ochotniczych Straży Pożarnych - przez ministra spraw wewnętrznych na podstawie wniosków złożonych przez straże za pośrednictwem komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, a nie przez gminy - zakłada nowelizacja ustawy. Sejm przyjął poprawki Senatu.

31.07.2019

Walka z wykluczeniem transportowym wymaga też niekonwencjonalnych działań

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Być może ustawodawca powinien poważnie rozważyć umożliwienie organizowania (bez współdziałania) przewozów do gmin sąsiednich, choćby jedynie do określonych miejsc, np. dworców. Mogłoby to być użytecznym uzupełnieniem obowiązujących przepisów o współdziałaniu samorządów - pisze Adrian Misiejko

31.07.2019

Od września pierwsze wspierane połączenia autobusowe

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne

Od pierwszego września tego roku mają ruszyć pierwsze połączenia autobusowe uruchamiane przy wsparciu ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Natomiast nabory wniosków na środki z funduszu autobusowego powinny ruszyć jeszcze w tym tygodniu.

30.07.2019

Rząd chce sprawniej wydawać fundusze na rozwój wsi

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Usprawnienie wydawania środków finansowych w ramach wsparcia bezpośredniego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - to cel przyjętego we wtorek przez Radę Ministrów projektu zmian w niektórych ustawach dotyczących systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli.

30.07.2019

Dentons pomagał przy największym w Europie zakupie autobusów ekologicznych

Samorząd terytorialny Prawnicy Zamówienia publiczne

Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie kupią za 400 mln zł 130 przegubowych, elektrycznych autobusów niskopodłogowych. To największy zakup ekologicznych pojazdów dla publicznego transportu zbiorowego w Europie - poinformowała kancelaria Dentons, która doradzała przy tym przetargu.

29.07.2019

Nawet Natura 2000 nie chroni przed kurzymi fermami

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna

Sprawa fermy w Kruszynianach jak w soczewce pokazuje iluzoryczność praw mających chronić przyrodę. Gdy nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, to fermy kurze mogą być planowane na najbardziej ekologicznych terenach zaliczanych do sieci Natura 2000, i to mimo protestu mieszkańców - pisze Małgorzata Żmudka z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

29.07.2019

WSA: Nakaz rozbiórki nie w miejscowym planie

Samorząd terytorialny Budownictwo

Miejscowy plan określa sposób zagospodarowania terenu na przyszłość. Celem jego uchwalenia nie jest natomiast ingerencja w już istniejący sposób wykorzystania określonego terenu, poprzez rozstrzyganie o konieczności rozbiórki konkretnych obiektów budowlanych – wskazał WSA we Wrocławiu.

29.07.2019
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski