Pieniądze samorządów w bankach słabo chronione, potrzebne pilne zmiany

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów

Cena nie może być jedynym kryterium przy przetargu na wybór banku obsługującego samorząd. Po upadku banku w Sanoku eksperci i poszkodowane jednostki domagają się regulacji rozszerzających ochronę depozytów samorządowych. Prawo nie przewiduje zabezpieczeń, gdy upadnie bank, a samorządy tracą miliony. To dysproporcja w zakresie ochrony środków publicznych.

03.02.2020

Samorządowcy chcą kompleksowych zmian w magazynowaniu odpadów

Samorząd terytorialny Środowisko

Jest różnica zdań pomiędzy ministerstwem klimatu i samorządowcami w zakresie magazynowania odpadów. Przedstawiciele samorządów podkreślają, że konieczna jest zmiana całego systemu gospodarki odpadami, a nie rozwiązania częściowe. I negatywnie odnoszą się do projektu rozporządzenia w tej sprawie.

01.02.2020

Urząd, który nie udziela informacji publicznej, ponosi straty wizerunkowe

Samorząd terytorialny RODO

Jeżeli urząd odmawia udzielenia informacji publicznej, powinien wskazać podstawę prawną. Każdemu przysługuje skarga na bezczynność organu. Prawo przewiduje też sankcję karną dla urzędnika, który dopuścił się zaniedbania. Najbardziej dotkliwa jest jednak utrata reputacji urzędu – uważa dr hab. Agnieszka Piskorz-Ryń z Wydziału Prawa i Administracji UKSW.

01.02.2020

Po zmianie przepisów o rejestracji wciąż kolejki w wydziałach komunikacji

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Wydziały komunikacji w starostwach i urzędach miast są zasypywane dużą liczbą zgłoszeń nabycia i zbycia pojazdów. Przykładowo w jednym z powiatów to około 40 tysięcy nowych spraw. Konieczne jest więc zatrudnienie nowych pracowników. Związek Powiatów Polskich przygotował projekt rozwiązań prawnych i proponuje wprowadzenie opłat za zgłoszenia.

31.01.2020

Rząd poprawia przepisy, problem z "alimenciarzami" nie znika

Samorząd terytorialny Prawnicy Prawo rodzinne

Na koniec 2018 r. należności dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłaconych z Funduszu Alimentacyjnego sięgnęły ok. 11,5 miliardów złotych, to o ponad miliard więcej niż rok wcześniej - wynika z raportu NIK. Długi rosną - jak wskazują kontrolerzy - bo nadal szwankuje m.in. system sprawdzania dochodów "alimenciarzy" i ich aktywizacji zawodowej.

31.01.2020

MEN nie chce obowiązku szczepień przy rekrutacji do przedszkoli

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna

Ministerstwo Edukacji Narodowej nie widzi podstaw, aby zmieniać ustawowe kryteria rekrutacji do publicznego przedszkola pod kątem obowiązkowego szczepienia dziecka - tak resort zareagował na postulaty w tej sprawie zgłaszane przez niektóre samorządy. Także RPO sugerował ustawowe mobilizowanie rodziców do obowiązkowych szczepień dzieci.

30.01.2020

RIO: Burmistrz nie może powołać radnych do komisji

Samorząd terytorialny

Burmistrz nie może powołać do komisji przyznającej dotacje celowe radnych rady gminy i nałożyć na nich odpowiednich obowiązków – stwierdziło kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Radni nie są ani pracownikami urzędu miasta, ani nie łączy ich z burmistrzem miasta żaden stosunek prawny.

30.01.2020

Czipowanie psów ograniczyłoby wydatki gmin na bezdomne zwierzęta

Samorząd terytorialny

Stworzenie obowiązku powszechnego chipowania psów i wprowadzenie centralnego systemu ich ewidencji jest konieczne – uważają samorządowcy. Obecnie nawet 18 tysięcy złotych płaci gmina za zaopiekowanie się jednym wyłapanym zwierzęciem. Dzięki chipowi łatwiej będzie znaleźć właściciela i obciążyć go kosztami.

29.01.2020

Prezydent podpisał ustawę o karach za utrudnianie polowań

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Kary grzywny i więzienia za utrudnianie polowań, odstrzał sanitarny z użyciem broni z tłumikiem oraz zmiany zasady wyboru Głównego Łowczego wprowadza m.in. ustawa o zwalczaniu ASF, którą podpisał prezydent Andrzej Duda. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

29.01.2020

Będą problemy z finansowaniem planów zagospodarowania przestrzennego

Samorząd terytorialny Budownictwo

Samorządowcy mają zastrzeżenia do wstępnych propozycji Ministerstwa Rozwoju, ale nowe prawo ma szansę uporządkować przestrzeń. Liczą na wypracowanie rozwiązań, również co do zasad finansowania. Zmieniając z urzędu plan, gminy musiałyby płacić bardzo wysokie rekompensaty, a to fizycznie niemożliwe – mówi Stanisław Jastrzębski

29.01.2020

Samorządy raczej nie wycofają się z opłaty klimatycznej

Samorząd terytorialny Środowisko Finanse samorządów

Opłata klimatyczna w niewielkim stopniu, ale zasila budżety samorządów, są więc one - z wyjątkami - przeciwne jej likwidacji. Pytanie, czy gmina powinna ją pobierać, jeśli powietrze nie nadaje się do oddychania. Rozwiązaniem może być przeznaczanie ich na specjalne cele, takie jak wymiana kopciuchów. Jak się okazuje, gminy mają też problem ze skutecznym pobieraniem tej opłaty.

29.01.2020

Miasto zapłaci, bo rowerzysta uderzył w słupek od znaku drogowego

Samorząd terytorialny

Miasto zaakceptowało posadowienie znaku drogowego, niezgodnie z projektem, w chodniku na skraju ścieżki rowerowej. Odpowiada więc za obrażenia rowerzysty, który uderzył w słupek od znaku – stwierdził Sąd Okręgowy w Sieradzu. Miasto i jego ubezpieczyciel zapłacą rowerzyście odszkodowanie i rentę.

28.01.2020

Fikcyjna frakcja energetyczna – jest, ale jej nie ma; potrzebne regulacje

Samorząd terytorialny Środowisko

Samorządowcy dopominają się, żeby resort klimatu przedstawił koncepcję zagospodarowania frakcji energetycznej i sposób wsparcia finansowego. Do tego czasu chcą zezwolenia na jej magazynowanie. - Uprawiamy fikcję. Ta frakcja jest, ale jednocześnie jej nie ma – nie wolno jej składować, magazynować, ani spalać – mówi Leszek Świętalski

28.01.2020

Nauczyciele szkół niepublicznych niekoniecznie mogą liczyć na podwyżki

Samorząd terytorialny Prawo pracy Finansowanie oświaty

Tylko niektóre szkoły niepubliczne i prywatne dały nauczycielom podwyżki wynagrodzenia. Najgorsza sytuacja jest w małych szkołach wiejskich prowadzonych przez stowarzyszenia rodziców na prawach szkół publicznych. Tam nauczyciele pracują czasami za mniejsze wynagrodzenie niż dostawaliby, gdyby byli zatrudnieni zgodnie z Kartą Nauczyciela.

28.01.2020

Po wyroku TSUE samorządowcy obawiają się rozjeżdżenia dróg

Samorząd terytorialny Transport

Drogi samorządowe zostaną „rozjeżdżone” przez ciężarówki – obawiają się samorządowcy w związku z projektem nowelizacji ustawy o drogach publicznych. Zarzucają, że nie określa on kosztów ewentualnych napraw dróg i dostosowania znaków drogowych oraz przewiduje zbyt krótkie vacatio legis. Ministerstwo Infrastruktury podkreśla, że zrobiło wszystko, by jak najwięcej dróg zabezpieczyć.

28.01.2020

Wybrano laureatów Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2019

Samorząd terytorialny

Związek Powiatów Polskich nagrodził najbardziej rozwojowe samorządy. Zwycięzcami Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2019 zostali: powiat augustowski, ostródzki, kielecki, miasto Nowy Sącz oraz gminy Bolesławiec i Chełmiec.

27.01.2020
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski