Nowy wzór wniosku to konsekwencja nowelizacji ustawy o dodatku osłonowym, uchwalonej przy okazji procedowania ustawy z 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. W znowelizowanej ustawie o dodatku osłonowym zmieniono brzmienie art. 2 ust. 6, poprzez zmianę wyrazu „wpisane” na „zgłoszone”. Zmiana ta powoduje, iż dodatek osłonowy w podwyższonych kwotach, będzie przysługiwał w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przeczytaj także: Już nie wpis, a zgłoszenie będzie decydować o wyższym dodatku osłonowym>>

Modyfikacja przepisu stanowi ułatwienie w uzyskiwaniu dodatku osłonowego w podwyższonej kwocie, gdyż powstanie konieczność wykazania jedynie dokonania zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), a nie zaś uzyskania wpisu do niej. Obecnie, zgodnie z przepisami, urzędy gmin dokonują wpisu do tej bazy w terminie 6 miesięcy od dnia zgłoszenia, co odpowiednio wydłużałoby czas oczekiwania na możliwość złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego w podwyższonej kwocie. Nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego w części I w pkt. 3 uwzględnia tą zmianę.

WZORY DOKUMENTÓW:

W nowym rozporządzeniu uwzględniono też postulat samorządów, aby do wyczerpania zapasów gminy mogły stosować wzór wniosku określony w poprzednim rozporządzeniu ministra klimatu i środowiska z 3 stycznia 2022 roku. Gminy muszą jednak dokonać korekty treści wniosku tzn. skreślić słowo "wpisane" i zastąpić słowem "zgłoszenie" źródła ogrzewania do CEEB.

Ponadto wnioski o podwyższony dodatek  złożone przed wejściem w życie znowelizowanego rozporządzenia będą rozpoznawane na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy o dodatku osłonowym, a więc korzystniejszych dla wnioskodawców.